Betyder Kontaktkostnad
Vad betyder Kontaktkostnad? Här finner du 7 definitioner av Kontaktkostnad. Du kan även lägga till betydelsen av Kontaktkostnad själv

1

1   0

Kontaktkostnad


Kostnad för en reklamkampanj dividerat med antalet tittare. Se även CPP.
Källa: spotlight.tv4.se

2

0   0

Kontaktkostnad


kostnaden för en reklamkampanj dividerat med antalet tittare. Se även CPT/CPM.
Källa: mms.se

3

0   0

Kontaktkostnad


Annonspriset dividerat med det antal personer som man når i en viss målgrupp. Kan tas fram för ett enskilt medie eller för medieplanen som helhet.
Källa: blogmindshare.se

4

0   0

Kontaktkostnad


Annonspriset dividerat med antal mediekontakter
Källa: mediehusetunt.se

5

0   0

Kontaktkostnad


Annonspriset dividerat med det antal personer som man når i en viss målgrupp.
Källa: kreativkommunikator.se

6

0   0

Kontaktkostnad


Annonspriset dividerat med det antal personer som man når i en viss målgrupp.
Källa: lyckblom.se

7

1   3

Kontaktkostnad


Pris för att nå en individ med ett annonsinförande eller ett reklaminslag. Räknas fram genom att dela kostnaden för införandet eller reklaminslaget med antalet personer som nås.
Källa: bosonsbyra.se

Lägg till betydelsen av Kontaktkostnad
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Demografisk data MMS >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse