Betyder Kromatografi
Vad betyder Kromatografi? Här finner du 8 definitioner av Kromatografi. Du kan även lägga till betydelsen av Kromatografi själv

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Kromatografi


En teknik som används för att separera komponenterna i en blandning med hjälp av deras skillnad i transporthastighet genom ett fast medium, som oftast packats i ett rör (kolonn).
Källa: anachem.umu.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Kromatografi


En metod att separera (dela) på två eller fler vätskor. Olika ämnen löser sig olika mycket. Lättlösliga ämnen kan vandra längre i ett filtrerpapper än ett svårlösligt. Allmän kemi
Källa: www2.edu.sollentuna.se

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kromatografi


En teknik som används för att separera komponenterna i en blandning med hjälp av deras skillnad i transporthastighet genom ett fast medium, som oftast packats i ett rör (kolonn).
Källa: school.chem.umu.se (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Kromatografi


Kromatografi (ordagrant "färgskrift" från grekiska chroma = färg, graphein = att skriva) är en separationsmetod som används inom kemin, då speciellt analytisk kemi för att skilja olika molekyler i en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kromatografi


Metoder att separera olika ämnen ur en lösning, som bygger på att de adsorberas olika till samma adsorptionsmedel. Papperskromatografi och gaskromatografi är exempel på sådana.
Källa: skolor.pedc.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kromatografi


Ordklass substantiv ● teknik att åtskilja, registrera och identifiera olika komponenter i en ämnesblandning (ursprungligen färgade substanser)
Källa: ordbok.mkforlag.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kromatografi


Separering av de enskilda komponenterna i en blandning av partiklar
Källa: bopp.ch (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Kromatografi


Kromatografi (ordagrant "färgskrift" från grekiska chroma = färg, graphein = att skriva) är en separationsmetod som används inom kemin, då speciellt analytisk kemi för att skilja olika molekyler i en [..]
Källa: sv.wikipedia.org

<< Kristallisation Kromatogram >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse