Betyder Modifierad duration
Vad betyder Modifierad duration? Här finner du 5 definitioner av Modifierad duration. Du kan även lägga till betydelsen av Modifierad duration själv

1

2   1

Modifierad duration


Mått på hur känsligt värdet på ett räntebärande värdepapper är för förändringar i räntenivån. Anges som procentuell förändring av priset på värdepapperet om räntan stiger med 1 procentenhet.
Källa: riksbank.se

2

1   0

Modifierad duration


Mått på ränterisk. Definieras som den procentuella värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper till följd av en enprocentig parallellförskjutning av avkastningskurvan. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.
Källa: ap4.se

3

1   1

Modifierad duration


Duration kan syfta på ett begrepp inom ekonomi och finans. Duration är ett elasticitetsmått som det finns olika definitioner på. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och ange [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

1   1

Modifierad duration


Mått på ränterisk. Visar den procentuella värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper till följd av en enprocentig parallellförskjutning av avkastningskurvan.
Källa: dokumera.se

5

1   1

Modifierad duration


Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, dvs. med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet. Ju högre talet är, desto större är risken (känsligheten för värdeförändringar).
Källa: sp-rahastoyhtio.fi

Lägg till betydelsen av Modifierad duration
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Medieakademin Nominell ränta >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse