Betyder Olycksfall
Vad betyder Olycksfall? Här finner du 5 definitioner av Olycksfall. Du kan även lägga till betydelsen av Olycksfall själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Olycksfall


Enligt den allmänna definitionen en plötslig, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som sker utan den försäkrades egen förskyllan.
Källa: vkk.fi (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Olycksfall


Olycka, olyckshändelse eller våda, innebär att något går snett utan att någon menade det, till exempel bilar krockar på vägen, båtar sjunker i havet, flygplan havererar eller hus brinner upp då någon [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Olycksfall


Ett olycksfall är en händelse som är kortvarig, ovanlig och oförutsedd. Exempel på olycksfall är när någon halkar eller snubblar på något och faller omkull. Det kan vara att skära sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller klämmer sig i en maskin eller annat föremål, träffas med ett slag av ett föremål eller dylikt. Som olycksfall bedöms också ö [..]
Källa: afaforsakring.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Olycksfall


Om man plötsligt drabbas av kroppsskada beroende på yttre händelse eller våld.
Källa: personforsakringar.com (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Olycksfall


Den kroppsskada som uppkommit genom plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse, identifierbar till tidpunkt och plats.
Källa: avanza.se (offline)

<< Mobilförsäkring Otursförsäkring >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse