Betyder Plushöjd
Vad betyder Plushöjd? Här finner du 4 definitioner av Plushöjd. Du kan även lägga till betydelsen av Plushöjd själv

1

5   1

Plushöjd


Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.
Källa: mittbygge.se

2

5   2

Plushöjd


Plushöjd anges vanligtvis som höjd över grundkartans nollplan och en vanlig användning är för att ange höjder i en detaljplan. Höjderna kan vara en högsta nockhöjd på ett hus eller en höjd som bestämts att en gata som tillkommer ska ha i en viss punkt (vanligtvis i korsningspunkter). I detaljplanen finns också en grundkarta, i den anges befintliga markhöjder i aktuellt höjdsystem. Det finns olika höjdsystem som har lite olika nollpunkt. Vilket höjdsystem som använts står också på grundkartan. I Sverige finns ett nationellt höjdsystem (RH 2000) som allt fler kommuner går över till. Även äldre rikshöjdsystem används, liksom lokala höjdsystem.
Planarkitekt - 13 oktober 2017

3

2   1

Plushöjd


Punkter på en tomtkarta eller situationsplan som visar höjden över medelvattenståndet.
Källa: kil.se

4

2   1

Plushöjd


Vilken nivå en gata eller annan allmän plats ska ha anges som plushöjd på detaljplanekartan. Detta är en viktig uppgift för att veta vilken nivå som det är lämpligt att uppföra huset på med hänsyn till vattenavrinning, tillgänglighet m m.
Källa: engelholm.se

Lägg till betydelsen av Plushöjd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Planritning Prickad mark >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse