Betyder Rättshandling
Vad betyder Rättshandling? Här finner du 3 definitioner av Rättshandling. Du kan även lägga till betydelsen av Rättshandling själv

1

1   0

Rättshandling


Rättshandling – En rättshandling är en förklaring eller handling som medför rättsliga konsekvenser. Exempelvis utgör testamente en rättshandling vari en person manifesterar till vem dennes [..]
Källa: internetjuridik.com

2

0   0

Rättshandling


En handling eller åtgärd som kan ha viss rättsverkan, till exempel upprättande av ett skriftligt avtal.
Källa: socfamratt.se

3

0   1

Rättshandling


En handling som är relaterad till rättsliga följder. T ex ingående av avtal.
Källa: juridikfokus.se


Lägg till betydelsen av Rättshandling
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Rättshabilitet Rättshjälpsmyndigheten >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse