Betyder Rättskälla
Vad betyder Rättskälla? Här finner du 5 definitioner av Rättskälla. Du kan även lägga till betydelsen av Rättskälla själv

1

5   0

Rättskälla


Rättskälla – Rättskälla är de skrivna och oskrivna källor som utgör rättssystemet. Exempelvis: Lagar, förordningar, rättspraxis och sedvanerätt.
Källa: internetjuridik.com

2

2   0

Rättskälla


Den rätt som domstolarna använder för sin rättstillämpning. Dvs. lag, förarbeten, rättspraxis, direktiv, sedvanerätt etc. Rättskällorna är alltså juristernas ”verktyg” för att lösa r [..]
Källa: helpforsakring.se

3

0   0

Rättskälla


Med rättskälla avses de skrivna och oskrivna källor som anger rättssystemets uppbyggnad. Den främsta rättskällan är den skrivna lagen, kompletterad av förordningar och andra författningar. B [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Rättskälla


Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis. Se också rättspraxis.
Källa: aklagare.se

5

0   0

Rättskälla


Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex. propositioner), men också av rättspraxis.
Källa: alltomjuridik.se


Lägg till betydelsen av Rättskälla
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Rättshjälpsmyndigheten Rättskapacitet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse