Betyder Relationshandling
Vad betyder Relationshandling? Här finner du 5 definitioner av Relationshandling. Du kan även lägga till betydelsen av Relationshandling själv

1

1   0

Relationshandling


Relationshandling – En relationshandling är en ritning eller beskrivning som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.
Källa: internetjuridik.com

2

1   0

Relationshandling


Ritning och beskrivning med mera som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.
Källa: omboende.se

3

1   0

Relationshandling


Ritningar som på varje punkt stämmer med det som byggts. Revideras när huset är färdigt och arkiveras av kommunen.
Källa: arkitekt.se

4

0   0

Relationshandling


Relationshandlingar ska visa det verkliga utförandet av det färdiga byggnadsverket. Även de åtgärder som har skett under byggtiden, men som tidigare inte blivit införda på ritningarna. En handling som visar det verkliga utförandet av ett byggnadsverk i form av ritningar och tekniska beskrivningar. Källa: DokuMera.se
Källa: titania.se

5

0   0

Relationshandling


En handling som visar det verkliga utförandet av ett byggnadsverk i form av ritningar och tekniska beskrivningar.
Källa: dokumera.se


Lägg till betydelsen av Relationshandling
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Rekvisit Religionsfrihet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse