Betyder Replikation
Vad betyder Replikation? Här finner du 8 definitioner av Replikation. Du kan även lägga till betydelsen av Replikation själv

1

0   0

Replikation


Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell. På så sätt förs den genetiska informationen [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0   0

Replikation


Replikation eller replikering är den process som dubblerar DNA-molekylen vid celldelningen så att en kopia av molekylen kan hamna i varje dottercell. På så sätt förs den genetiska informationen [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   0

Replikation


ett led i celldelningen då genetiskt material i cellkärnan fördubblas.
Källa: medicinskordbok.se

4

1   1

Replikation


en kopiering av en samling data. Flera prover under en undersökning.
Källa: zoologi.se

5

0   0

Replikation


En fördubbling av DNA-materialet sker före celldelningen. Detta kallas replikation.
Källa: skolor.pedc.se

6

0   1

Replikation


DNA-spiralerna, vår arvsmassa, sitter ihop med kemiska bindningar. DNA är det kemiska ämne som finns i cellens kärna och som bär på den ärftliga informationen. När DNA-spiralen replikeras bryt [..]
Källa: fass.se

7

0   1

Replikation


Duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
Källa: folkhalsomyndigheten.se

8

0   1

Replikation


kopiering av DNA inför celldelningen. Av den ursprungliga DNA-molekylen skapas två nya, bestående av en gammal och en ny DNA-kedja. Se även Celldelning.
Källa: skk.se


Lägg till betydelsen av Replikation
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Renin Repolarisering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse