Betyder Riskvägda tillgångar
Vad betyder Riskvägda tillgångar? Här finner du 2 definitioner av Riskvägda tillgångar. Du kan även lägga till betydelsen av Riskvägda tillgångar själv

1

1   0

Riskvägda tillgångar


Tillgångar på balansräkningen och åtaganden utanför balansräkningen summerade, värderade och riskvägda enligt gällande kapitaltäckningsregler.
Källa: riksbank.se

2

0   0

Riskvägda tillgångar


De riskvägda tillgångarna beräknas genom att ett företags samtliga tillgångar och poster utanför balansräkningen multipliceras med riskvikter.
Källa: fi.se

Lägg till betydelsen av Riskvägda tillgångar
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Riksbankslagen RIX >>