Betyder Totalentreprenad
Vad betyder Totalentreprenad? Här finner du 11 definitioner av Totalentreprenad. Du kan även lägga till betydelsen av Totalentreprenad själv

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

Totalentreprenad


Upphandlingsform där beställaren har avtal med en entreprenör för alla arbeten. Totalentreprenören har också ansvaret för konstruktioner och funktioner.
Källa: byggledarna.se

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Totalentreprenad


Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande. Källa: Allmänna Bestämmelser ABT06, BKK - Byggandets Kontraktskommitté En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag van [..]
Källa: titania.se

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


Ett uppdragsavtal som sluts när en och samma entreprenör får i uppdrag att både projektera och utföra byggnation. Kallas också funktionsentreprenad.
Källa: byggingenjorsbyran.se

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


En totalentreprenör ansvarar både för all projektering av bygghandlingar och för all byggnadsverksamhet som erfordras samt upphandlar allt material.
Källa: omboende.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


Uppdragsavtal avseende entreprenad, som innebär att uppdragsgivaren endast ingår avtal med en entreprenör. Denne entreprenör tecknare sedan avtal, och ansvarar för förbindelser, med andra uppdragstaga [..]
Källa: juridikfokus.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


Ett uppdragsavtal avseende entreprenad som innebär att uppdragsgivaren endast ingår avtal med en entreprenör, som sedan i sin tur ingår avtal och ansvarar för förbindelser med andra uppdragstagare. [..]
Källa: svaronline.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


Innebär att du bara skriver ett kontrakt för hela husköpet, där köpeavtal och alla entreprenader ingår.
Källa: anebygruppen.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


Du skriver endast ett kontrakt för hela husköpet.
Källa: huspunkten.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Totalentreprenad


Totalentreprenör skriver avtal med Konsult och Generalentreprenör och tar ansvar för helheten.
Hameed Safi - 18 december 2015

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Totalentreprenad


Entreprenadform som omfattar hela processen med projektering och samordning av alla de arbeten som ingår i entreprenaden.
Källa: dokumera.se

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Totalentreprenad


En totalentreprenad karaktäriseras av att entreprenören själv utför, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. Beställaren har som underlag vanligen lämnat ifrån sig någon form av enklare h [..]
Källa: dezignhus.se

<< Oluf Worm Drakma >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse