Betyder Transparens
Vad betyder Transparens? Här finner du 11 definitioner av Transparens. Du kan även lägga till betydelsen av Transparens själv

1

3   0

Transparens


Ett begrepp som blivit vanligt och som beskriver omvärldens möjligheter till insyn i ett företag eller en verksamhet. En hög grad av transparens innebär att företagets löften, verksamhet, policys och åtaganden är väl synliga och tydiga för kunder och omvärlden.
Källa: butiksbanken.se

2

1   0

Transparens


eller genomskinlighet
Källa: databasteknik.se

3

1   0

Transparens


Vattnets "genomskinlighet". Mått på vertikalt siktdjup i vattnet. Se grumlighet och turbiditet.
Källa: havochvatten.se

4

1   0

Transparens


Transparens, kan avse:
Källa: sv.wikipedia.org

5

1   0

Transparens


Transparens (även genomskinlighet, genomsynlighet eller pelluciditet) är en materialegenskap som innebär att ljus släpps igenom, och att detaljer bakom det transparenta materialet kan urskiljas klart, [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Transparens


Transparens är ett musikvetenskapligt ord som betyder genomsynlighet och kan även användas då t ex en orkesters ljudbild beskrivs. Att ljudbilden är transparent innebär att den är klar och öppen. [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

Transparens


En dataförbindelse sägs vara transparent om alla tecken vidarebefordras exakt i den form de inmatats. Exempelvis styrtecken utförs inte, men dess kod sänds vidare. En krypterad förbindelse måste vara [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

Transparens


Vattnets "genomskinlighet". Mått på vertikalt siktdjup i vattnet. Se grumlighet och turbiditet.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

9

0   0

Transparens


Att ersätta en del av en tv-bild med video från en annan bild. Kallas även blå skärm. Se även färgtransparens.
Källa: help.adobe.com

10

2   3

Transparens


Detsamma som genomskinlighet; inom fotografin graden av genomskinlighet hos en film efter framkallningen.
Källa: tidningenfoto.se

11

0   1

Transparens


Öppenhet och insyn. Offentlighet och offentlig redovisning.
Källa: dokumera.se

Lägg till betydelsen av Transparens
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Tonseparering TTL-mätning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse