Betyder Ursparning
Vad betyder Ursparning? Här finner du 5 definitioner av Ursparning. Du kan även lägga till betydelsen av Ursparning själv

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

Ursparning


Ett alternativ till övertryck (läs mer nedan) är att göra en ursparning, det vill säga skapa ett “hål” i det undre objektet motsvarande det övre objektets form. Den övre färgen får då rätt nyans eftersom den trycks på den vita ytan och inte på färgplattan under. Ursparning medför dock risk för vita glipor som följd av misspass. Om man trycker en mö [..]
Källa: dixa.se (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ursparning


Åstadkommande av slits, ränna eller hål vid tillverkning av konstruktion eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer - Operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande - [..]
Källa: titania.se (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Ursparning


När text eller bilder ligger över andra objekt väljer man ofta att göra ett hål i det underliggande objektet så att inte färgerna trycks över varandra. Jämför med övertryckning.
Källa: programsupport.se

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Ursparning


Om man exempelvis vill lägga en gul text på en svart tonplatta krävs att texten sparas ur den svarta tonplattan för att den svarta färgen i tonplattan inte skall framträda i den gula textfärgen. De flesta layoutprogram tar med automatik hänsyn till detta, men det bör man vara förvissad om för att inte oönskade effekter skall uppstå. Motsatsen till [..]
Källa: cela.nu (offline)

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Ursparning


Operation (1) vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion (2) tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen (2) genom formsättning, murning eller motsvarandeHålighet som åstadkommits genom ursparning (1).
Källa: nyteknik.se (offline)

<< Upptagning UV-lackering >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse