Betyder allel
Vad betyder allel? Här finner du 13 definitioner av allel. Du kan även lägga till betydelsen av allel själv

1

0   0

allel


en av flera alternativa versioner av en gen eller annan nukleotidsekvens på ett bestämt locus | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

allel


En av två eller flera varianter av en gen. Vilken av genvarianterna man har påverkar t.ex. vilken hårfärg eller blodgrupp man får. 
Källa: genteknik.se

3

0   0

allel


variant av en gen. Alla individer har alla gener, men för många gener finns flera varianter, flera alleler. De olika allelerna för en viss gen påverkar samma egenskap, men de kan ha olika verkan.
Källa: skk.se

4

0   0

allel


Allel, eller genvariant, är en av flera alternativa versioner av gen eller annan nukleotidsekvens. Ordet kommer av grekiskans allelomorph, annan form. Alleler är varianter av ärftliga anlag som bär de [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

allel


en av två eller flera former av en gen som förekommer i ett lokus; är allelernas antal större än två bildar de att system av multipla alleler. Varje kromosom innehåller endast en av allelerna.
Källa: daglindgren.upsc.se

6

0   0

allel


en av flera alternativa former av en gen.
Källa: medicinskordbok.se

7

0   0

allel


del av en kromosom, en gen
Källa: handboken.medibas.se

8

0   0

allel


En av två eller flera varianter av en gen. Vilken av genvarianterna man har påverkar t.ex. vilken hårfärg eller blodgrupp man får. Aminosyra Byggstenarna i proteiner. Det finns totalt 20 olika aminosyror, varav åtta är essentiella (se essentiella aminosyror).
Källa: nvb10.se

9

0   0

allel


Varje gen serie är indelad i en grupp alleler.
Källa: piaskennel.com

10

0   0

allel


En upplaga av ett specifikt anlag. Olika typer av alleler ger olika varianter av den egenskap som allelens locus styr över, exempelvis rött eller svart hår. En allel på varje locus ärvs från modern oc [..]
Källa: hastfarger.se

11

0   0

allel


När en gen i ett locus förekommer i olika varianter kallas det alleler.
Källa: iduntorpet.se

12

0   0

allel


Arvsanlag med olika verkan, men med samma läge på de två parkromosomerna
Källa: katt.nu

13

0   2

allel


variant av en gen
Källa: ssbtk.eu

Lägg till betydelsen av allel
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< rip-off lokus >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse