Betyder ampere
Vad betyder ampere? Här finner du 22 definitioner av ampere. Du kan även lägga till betydelsen av ampere själv

1

1   0

ampere


enhet for elektrisk straum amperemeter:
Källa: www27.brinkster.com

2

0   0

ampere


SI-enheten för elektrisk ström, betecknas "A"; den strömstyrka som enheten ampere ovan motsvarar | :''Ledningarna måste klara åtminstone 25 '''ampere'''.'' | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

ampere


Strömstyrkan är ett mått på hur mycket ström som strömmar genom elledningen. Enheten uttrycks i ampere.
Källa: energimyndigheten.se

4

0   0

ampere


enheten för elektrisk ström. En ampere är liika med strömmen över en ledare som totalt har en resistans om ett ohm och spänningsfallet är ett volt från den ena änden av ledaren till den andra. Uppkallad efter den franske fysikern, matematikern och professorn (1824) André Marie Ampère (1775-1836).
Källa: radiohistoria.jvnf.org

5

0   0

ampere


 Enhet for elektrisk strømstyrke.  Biobrensel
Källa: fornybar.no

6

0   0

ampere


Ampere, förkortning amp eller A, är SI-enhet för elektrisk ström, uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (1775–1836).Ampere är en av Internationella måttenhetssystemets sju grundenhet [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

ampere


Är enheten för elektrisk ström. En ampere = strömmen över en ledare som totalt har en resistans om ett ohm och spänningsfallet är en volt från den ena änden av ledaren till den andra.
Källa: component.se

8

0   0

ampere


Är en måttenhet för elektrisk ström. En ampere = strömmen över en ledare som totalt har en resistans om ett ohm och spänningsfallet är en volt från den ena änden av ledaren till den andra.
Källa: basicsafe.com

9

0   0

ampere


Enhet för elektrisk ström (strömstyrka) som betecknas A. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsä [..]
Källa: privataaffarer.se

10

0   0

ampere


Enhet för elektrisk ström (strömstyrka) som betecknas A. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme 20-25 A.
Källa: ovikenergi.se

11

0   0

ampere


Måttenhet för elektronflöde, d.v.s. ström, genom en krets.
Källa: optimabatteries.com

12

0   0

ampere


Ampere är enheten för elektrisk ström, uppkallad efter den franske fysikern André-Marie Ampère (1775–1836). Enligt definitionen är 1 ampere den ström som, när den passerar genom två raka och parallell [..]
Källa: ivt.se

13

0   0

ampere


Strömstyrkan uttrycks i ampere och är ett mått på hur mycket ström som strömmar genom ledningen.
Källa: energikunskap.se

14

0   0

ampere


Enhet för strömstyrka. Har beteckningen A.
Källa: varmepumpsforum.com

15

0   0

ampere


SI-enhet som anger elektrisk strömstyrka
Källa: koppar.com

16

0   0

ampere


En enhet för att mäta den ström som flyter genom en ledare. En Ampere är den ström som skapas av potentialskillnaden en Volt över ett motstånd på en Ohm; en elektrisk ström som flyter med en Coulomb per sekund.
Källa: fluke-cz.cz

17

0   0

ampere


Ordklass substantiv Förkortning A ● enhet för elektrisk strömstyrka
Källa: ordbok.mkforlag.com

18

0   0

ampere


Enhet för den ström som mäts vid den punkt där 1 Volt möter resistansen 1 ohm.
Källa: studieframjandet.se

19

0   0

ampere


Måttenhet för elektrisk ström. Engelska: ampere, amp Ämnesklassning: Foto/ljus/el/bild
Källa: voodoofilm.org

20

0   0

ampere


 Enhet for elektrisk strømstyrke.  Biobrensel
Källa: fornybar.no

21

0   0

ampere


enhet for elektrisk straum amperemeter:
Källa: www27.brinkster.com

22

0   1

ampere


Enhet/mått på en elektrisk strömstyrka.
Källa: bigscreen.se

Lägg till betydelsen av ampere
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< SI-prefix amperetimme >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse