Betyder axiom
Vad betyder axiom? Här finner du 14 definitioner av axiom. Du kan även lägga till betydelsen av axiom själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


grundsatser som man utgår ifrån och anser sanna utan bevis
Källa: komvux.enkoping.se

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


en grundsats som accepteras utan bevis, som antas vara självklart sann.
Källa: krigsmaskinen.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


fundamental sats som ej kan bevisas, utan antages sann och fungerar som utgångspunkt för vidare satser | något som antages vara sant utan "bevis", ofta något som anses som självklart | axiom; funda [..]
Källa: sv.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


axiom
Källa: sv.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


Ett axiom (lat. axioma, av gr ἀξίωμα 'värde', 'åsikt') är i vardagliga sammanhang ett självklart påstående vars sanningshalt inte kan betvivlas. Inom logik är ett axiom en grundsats i ett deduktivt sy [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


WALL-E (marknadsfördes med en halvhög punkt som WALL•E) är en datoranimerad science fiction-film från 2008, producerad av Pixar Animation Studios. I filmen får man följa med WALL-E, en robot som är ut [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


Påstående som anses så självklart att det inte behöver bevisas. Mera formellt, grundsats som är utgångspunkt för bevis av andra satser. Ordet axiom kommer av ett grekiskt ord som betyder värdering, ås [..]
Källa: ollevejde.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


Ett axiom (av grekiska axioma) är en grundsats som kan accepteras utan bevis, genom konvention eller som kan antas vara självklart sann. Ett system kallas axiomatiskt om det baserar sig på axiom, dvs alla satser i systemet som inte är axiom, dvs teorem, går att härleda från dessa. En mängd av axiom kallas för ett axiomsystem eller en axiomuppsättni [..]
Källa: skh.nu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


Ordklass substantiv ● självklart sann sats ● grundläggande sats i en teori ur vilken andra satser härleds Bruklighet vetenskap
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


Självklarhet
Källa: braord.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


grundsats
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


sanning
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


självklarhet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

axiom


(grek. axi´oma värdering, uppskattning, åsikt, sats, som utan bevis antas vara sann), betecknar vanligen ett självklart sant påstående. I vetenskapliga sammanhang avser man med axiom en grundsats som [..]
Källa: filosofia.fi

<< postulera plausibel >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse