Betyder eu
Vad betyder eu? Här finner du 28 definitioner av eu. Du kan även lägga till betydelsen av eu själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


kod för språket baskiska | | jag
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


officiell förkortning för Europeiska unionen | ''förkortning för'' Europäische Union; EU
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


kemiskt tecken för grundämnet europium
Källa: sv.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


kod för språket baskiska | | jag
Källa: sv.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


EU – Europeiska unionen. Medlemsländer: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Källa: internetjuridik.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen. Fördraget om Europeiska unionen (EU) undertecknades av medlemsländerna i Maastricht 1992 och kallas därför Maastrichtfördraget. Det innebar att samarbetet mellan EG-länderna föränd [..]
Källa: havochvatten.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Eu, eu och EU med varianter kan syfta på: Europeiska unionen, en union mellan 28 europeiska stater
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Eu-, av grekiskans eu, 'gott', 'väl', är ett prefix som lägger till någon av betydelserna 'som är av god kvalitet', 'som utförs väl', 'som sker med lätthet'. I senlatinet utvecklades eu- framför vokal [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för [..]
Källa: sv.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Eu, eu och EU med varianter kan syfta på: Europeiska unionen, en union mellan 28 europeiska stater
Källa: sv.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för [..]
Källa: sv.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen
Källa: juridikfokus.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


fi EU en EU
Källa: migri.fi (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Sätt att införa rysk centralstyrning under amerikansk flagg.
Källa: sir-pb.dk (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


europium
Källa: medicinskordbok.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


god, bra
Källa: medicinskordbok.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen. Benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater. Sverige blev medlem i EU 1995.
Källa: skolwebben.org (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska stater. EU utgör en juridisk person.
Källa: naturvardsverket.se (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen.
Källa: autotech.fmgateway.com (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska Unionen
Källa: innovationonline.se (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen. Fördraget om Europeiska unionen. (EU) undertecknades av medlemsländerna i Maastricht 1992 och kallas därför Maastrichtfördraget. Det innebar att samarbetet mellan EG-länderna förän [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen. Ett fördragsbundet samarbete mellan 27 EU-medlemsstater som har avsagt sig sin suveränitet inom vissa politiska områden. Beslut inom många politiska områden som påverkar medlemssta [..]
Källa: dokumera.se

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


den europeiska gemenskapen har sin grund i det så kallade Rom-fördraget (1957) som omfattade länderna Tyskland (dåvarande Västtyskland), Frankrike, Italien, Holland, Belgien och Luxemburg. Gemenskapen [..]
Källa: vontroil.com

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


(Europeiska unionen) internationell samarbetsorganisation bildad 1993 med föregångarna Kol- och stålunionen 1952, EEC 1958 och EG 1967. Sverige blev medlem 1995.
Källa: handelnshistoria.se

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Absolut siffra som anger förhållandet mellan tryck och tröghet
Källa: bopp.ch (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europa unionen, Eu är en onion som har huvudansvaret över länder i Europa.
Källa: klasslaget.se (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Europeiska unionen.
Källa: alltomjuridik.se

<< ur be >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse