Betyder flykting
Vad betyder flykting? Här finner du 13 definitioner av flykting. Du kan även lägga till betydelsen av flykting själv

1

1   0

flykting


person som är på flykt från sin hemtrakt | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

flykting


En person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl.
Källa: hejsverige.nu

3

0   0

flykting


En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

flykting


En flykting är, enligt 1951 års Genèvekonvention, en person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

flykting


En flykting är i allmänhet en fördriven person som har tvingats över gränsen och som inte kan komma hem säkert. En sådan person kan kallas en asylsökande tills han eller hon har beviljat flyktingstatus av avtalsslutande staten eller UNHCR om de formellt ansöker om asyl; En person som har flyttat från sitt land, eftersom hans eller hennes liv, säkerhet eller frihet har hotats av allmänt våld, utländskt aggression, inre konflikter, massiv kränkning av de mänskliga rättigheterna eller andra omständigheter som har allvarligt störd allmän ordning.
Natasa O. - 8 oktober 2017

6

0   0

flykting


fi Pakolainen en Refugee
Källa: migri.fi

7

0   0

flykting


alla asylsökande massinvandrare kallas flyktingar. Om en asylsökande som saknar flyktingskäl avvisas är det en flykting som avvisas. Och det är synd om flyktingar, de har alla flytt för sina liv och s [..]
Källa: petterssonsblogg.se

8

0   0

flykting


Ordklass substantiv ● person som flytt från sitt land
Källa: ordbok.mkforlag.com

9

0   0

flykting


Fuskare som bäst hjälps på plats i de länder de måste fly ifrån.
Källa: kimthecynic.wordpress.com

10

0   0

flykting


Utlänning som har sökt asyl och fått ett tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige.
Källa: sweref.org

11

0   0

flykting


kope
Källa: erebaltor.se

12

0   0

flykting


Utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religös eller politisk up [..]
Källa: alltomjuridik.se

13

0   0

flykting


alla asylsökande massinvandrare kallas flyktingar. Om en asylsökande som saknar flyktingskäl avvisas är det en flykting som avvisas. Och det är synd om flyktingar, de har alla flytt för sina liv och s [..]
Källa: aktualia.wordpress.com

Lägg till betydelsen av flykting
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< grundvatten hemland >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse