Betyder grundvatten
Vad betyder grundvatten? Här finner du 20 definitioner av grundvatten. Du kan även lägga till betydelsen av grundvatten själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer (hålrum) och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Både grundvatten och ytvatten utgör delar av vattnets kretslopp i naturen, där en del vatten t [..]
Källa: sgu.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som fyller hålrum i jord och berg under markytan.
Källa: skogsstyrelsen.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.
Källa: vattenmyndigheterna.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som fyller hålrummen i berg och jord och som nedåt begränsas av ett ogenomträngligt lager. Det vatten som under en viss nivå utfyller hålrum, porer och öppna sprickor i jordlagren och i berggru [..]
Källa: havochvatten.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som finns i marken och berggrunden.
Källa: kemi.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken (infiltration) och sjunker neråt ( [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som infiltrerats genom marken och nått den mättade zonen där alla jordens porer är vattenfyllda. Om man gräver en grop som är tillräckligt djup når man till slut ner till den mättade zonen och [..]
Källa: urbanutveckling.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som fyller hålrum i jord eller berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika stort som atmosfärtrycket
Källa: nyteknik.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som finns under marken, i sprickor i berggrunden och i jordlager.
Källa: miljoportalen.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Det vatten som finns lagrat i lösa jordlager och i berggrunden under markytan. Huvudsaklig påfyllnad sker i form av nedsipprande regn och smältvatten samt grundvattentransport från högre liggande terr [..]
Källa: varmepumpsforum.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som finns djupt in i jorden, rent och klart. Om det blir förorenat så tar det lång tid innan det blir rent, om någonsin
Källa: lerum.se (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som fyller hålrummen i berg och jord och som nedåt begränsas av ett ogenomträngligt lager. Det vatten som under en viss nivå utfyller hålrum, porer och öppna sprickor i jordlagren och i berggru [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


vatten under markytan. Varierar med årstiden.
Källa: bmb.se (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Ordklass substantiv ● vatten som förekommer under marken, i jordlager och i sprickor i berggrunden
Källa: ordbok.mkforlag.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


vatten som cirkulerar i de övre jordlagren, tränger fram i brunnar eller källor och är en del av allt vattens naturliga kretslopp. Genom detta kretslopp når miljögifter även grundvatten som befinner s [..]
Källa: vontroil.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten under markytan
Källa: umeva.se (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten under markytan som finns i en mättad zon av en geologisk stratum ... Grundvatten gäller oftast bara till vatten under grundvattennivån och härstammar från infiltration. Tjänste laterals allmänh [..]
Källa: sprayroq.com

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten som helt fyller hålrum i jord eller berg.
Källa: ljusnehus.se

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

grundvatten


Vatten under markytan.
Källa: mivanet.miva.se (offline)

<< fågelskrämma flykting >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse