Betyder grundvatten
Vad betyder grundvatten? Här finner du 20 definitioner av grundvatten. Du kan även lägga till betydelsen av grundvatten själv

1

1   0

grundvatten


Grundvatten är det vatten som finns där jordens porer (hålrum) och bergets sprickor är helt vattenfyllda. Både grundvatten och ytvatten utgör delar av vattnets kretslopp i naturen, där en del vatten t [..]
Källa: sgu.se

2

0   0

grundvatten


vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0   0

grundvatten


Vatten som fyller hålrum i jord och berg under markytan.
Källa: skogsstyrelsen.se

4

0   0

grundvatten


Allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen.
Källa: vattenmyndigheterna.se

5

0   0

grundvatten


Vatten som fyller hålrummen i berg och jord och som nedåt begränsas av ett ogenomträngligt lager. Det vatten som under en viss nivå utfyller hålrum, porer och öppna sprickor i jordlagren och i berggru [..]
Källa: havochvatten.se

6

0   0

grundvatten


Vatten som finns i marken och berggrunden.
Källa: kemi.se

7

0   0

grundvatten


Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Det bildas genom att nederbörd mycket sakta tränger ner genom marken (infiltration) och sjunker neråt ( [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

grundvatten


Vatten som infiltrerats genom marken och nått den mättade zonen där alla jordens porer är vattenfyllda. Om man gräver en grop som är tillräckligt djup når man till slut ner till den mättade zonen och [..]
Källa: urbanutveckling.se

9

0   0

grundvatten


Vatten som fyller hålrum i jord eller berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika stort som atmosfärtrycket
Källa: nyteknik.se

10

0   0

grundvatten


Vatten som finns under marken, i sprickor i berggrunden och i jordlager.
Källa: miljoportalen.se

11

0   0

grundvatten


Det vatten som finns lagrat i lösa jordlager och i berggrunden under markytan. Huvudsaklig påfyllnad sker i form av nedsipprande regn och smältvatten samt grundvattentransport från högre liggande terr [..]
Källa: varmepumpsforum.com

12

0   0

grundvatten


Vatten som finns djupt in i jorden, rent och klart. Om det blir förorenat så tar det lång tid innan det blir rent, om någonsin
Källa: lerum.se

13

0   0

grundvatten


Vatten som fyller hålrummen i berg och jord och som nedåt begränsas av ett ogenomträngligt lager. Det vatten som under en viss nivå utfyller hålrum, porer och öppna sprickor i jordlagren och i berggru [..]
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

14

0   0

grundvatten


vatten under markytan. Varierar med årstiden.
Källa: bmb.se

15

0   0

grundvatten


Ordklass substantiv ● vatten som förekommer under marken, i jordlager och i sprickor i berggrunden
Källa: ordbok.mkforlag.com

16

0   0

grundvatten


vatten som cirkulerar i de övre jordlagren, tränger fram i brunnar eller källor och är en del av allt vattens naturliga kretslopp. Genom detta kretslopp når miljögifter även grundvatten som befinner s [..]
Källa: vontroil.com

17

0   0

grundvatten


Vatten under markytan
Källa: umeva.se

18

0   0

grundvatten


Vatten under markytan som finns i en mättad zon av en geologisk stratum ... Grundvatten gäller oftast bara till vatten under grundvattennivån och härstammar från infiltration. Tjänste laterals allmänh [..]
Källa: sprayroq.com

19

0   0

grundvatten


Vatten som helt fyller hålrum i jord eller berg.
Källa: ljusnehus.se

20

0   0

grundvatten


Vatten under markytan.
Källa: mivanet.miva.se

Lägg till betydelsen av grundvatten
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< fågelskrämma flykting >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse