Betyder integritet
Vad betyder integritet? Här finner du 14 definitioner av integritet. Du kan även lägga till betydelsen av integritet själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

integritet


okränkbarhet
Källa: sv.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

integritet


Okränkbarhet
Källa: epi.vgregion.se (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

integritet


Oförkränkthet, orubbat tillstånd.
Källa: futuretree.tripod.com

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

integritet


okränkbarhet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

integritet


Den enskildes rätt till sitt eget oberoende liv utan kränkande intrång.
Källa: alltomjuridik.se

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integritet


Integritet kan avse: Integritet (rättighet), "personlig integritet" och "fysisk integritet", "kroppslig integritet" samt "genetisk integritet" Integritet (egens [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integritet


Integritet är kvalifikationerna att vara ärliga och ha starka moraliska principer; moralisk uppriktighet. Det är i allmänhet ett personligt val att hålla sig till konsekventa moraliska och etiska normer. I etik betraktas integritet av många som ärlighetens och sanningsenligheten eller noggrannheten i sina handlingar. Integritet kan stå i motsats till hyckleri, genom att dömande med integritetsstandarden innebär att det gäller intern konsistens som en dygd och föreslår att parter som innehar uppenbarligen motstridiga värden borde redovisa skillnaden eller ändra deras trosuppfattning. Ordet integritet utvecklades från det latinska adjektivet heltalet, vilket betyder helt eller fullständigt. I detta sammanhang är integritet den inre känslan av "helhet" som härrör från egenskaper som ärlighet och karaktärsförmåga. Som sådan kan man döma att andra "har integritet" i den utsträckning de agerar enligt de värderingar, övertygelser och principer som de hävdar att hålla. Integritet är viktigt för politiker eftersom de är utvalda, utsedda eller valda för att tjäna samhället. För att kunna tjäna får politiker makten att göra, utföra eller kontrollera politik. De har makt att påverka någonting eller någon. Det finns emellertid en risk för att politiker inte kommer att använda denna makt för att tjäna samhället. Aristoteles sade att eftersom härskare har makt, kommer de att frestas att använda den för personlig vinning. Det är viktigt att politiker står emot denna frestelse, och det kräver integritet.
Natasa O. - 8 oktober 2017

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integritet


Integritet kan avse: Integritet (rättighet), "personlig integritet" och "fysisk integritet", "kroppslig integritet" samt "genetisk integritet" Integritet (egens [..]
Källa: sv.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integritet


helt eller oskadat tillstånd
Källa: handboken.medibas.se

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integritet


Ordklass substantiv ● rätt att ha visst eget område som är skyddat mot intrång (mest beträffande abstrakta områden som önskas skyddade mot åtgärder eller insyn, särskilt från myndigheter) ● ibland mer [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

integritet


Garantin att innehållet i det mottagna meddelandet inte har förändrats från innehållet i det ursprungliga meddelandet.
Källa: motorcarrierinfra.in.gov (offline)

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

integritet


Något, t.ex. en handling eller ett informationsobjekt, är fullständigt och har inte blivit ändrat.
Källa: ssa.stockholm.se (offline)

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

integritet


© 2011 - EFFSO AB
Källa: tools.effso.se

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

integritet


Se antingen dataintegritet
Källa: databasteknik.se

<< kättja skivbolag >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse