Betyder intention to treat-analys
Vad betyder intention to treat-analys? Här finner du 4 definitioner av intention to treat-analys. Du kan även lägga till betydelsen av intention to treat-analys själv

1

0   0

intention to treat-analys


resultatbearbetning (vid klinisk prövning) som tillämpar principen "avsikt att behandla", vilket innebär att resultat från alla deltagande patienter tas med, alltså bl a resultat från [..]
Källa: sbu.se

2

0   0

intention to treat-analys


Typ av analys som används för bearbetning av resultat från kliniska prövningar. Innebär att resultaten från alla deltagare i den kliniska prövningen tas med, även de som inte följt kraven fö [..]
Källa: fass.se

3

0   0

intention to treat-analys


Resultatbearbetning som tillämpar principen "avsikt att behandla", vilket innebär att deltagare fortsätter tillhöra det alternativ de först tillhört oavsett om de avbryter beha [..]
Källa: socialstyrelsen.se

4

0   0

intention to treat-analys


Resultatbearbetning som tillämpar principen "avsikt att behandla", vilket innebär att deltagare fortsätter tillhöra det alternativ de först tillhört oavsett om de avbryter beha [..]
Källa: handboken.medibas.se

Lägg till betydelsen av intention to treat-analys
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< inklusionskriterier interventionsstudie >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse