Betyder interaktion
Vad betyder interaktion? Här finner du 14 definitioner av interaktion. Du kan även lägga till betydelsen av interaktion själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra
Källa: sv.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Betyder samverkan eller samspel. Ibland kan läkemedel interagera med varandra, vilket betyder att de påverkar varandras effekt. Eftersom interaktioner nästan aldrig är planerade så kan de orsaka probl [..]
Källa: fass.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


När effekten av en intervention (oberoende variabel) samverkar en annan oberoende variabel, till exempel att behandlingen fungerar olika för män och kvinnor.
Källa: socialstyrelsen.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Oönskad växelverkan mellan läkemedel.
Källa: lakemedelsverket.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. Termen används inom många, vitt skilda områden. Inom socialpsykologi studerar man social interaktion, möten mellan människor och/eller [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Samspel, samverkan. Inom kulturgeografin innebär begreppet ofta all form av transport i rummet, såväl kommunikation som flyttningar och handel. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begr [..]
Källa: urbanutveckling.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


läkemedels påverkan på annat läkemedels effekt.
Källa: medicinskordbok.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


När två eller fler läkemedel tas samtidigt kan effekten av ett läkemedel förstärkas eller försvagas, detta kallas för interaktion.
Källa: sanofi.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


kombinationseffekt, hur läkemedel påverkar varandras effekt
Källa: handboken.medibas.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Ordklass substantiv ● socialt växelspel mellan personer i kontakt ● något utvdigat: samspel mellan datoranvändare och dator
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Möte eller observation med/av kund, kan vara fysiskt eller över telefon.
Källa: transformatordesign.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


samspel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Oönskad samverkan mellan två intagna läkemedel
Källa: apoteksfakta.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

interaktion


Interaktion uppstår som en effekt av samspelet mellan den rena allokeringen och det rena värdepappersvalet.
Källa: ap2.se

<< ravin utomäktenskaplig >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse