Betyder interaktion
Vad betyder interaktion? Här finner du 14 definitioner av interaktion. Du kan även lägga till betydelsen av interaktion själv

1

1   0

interaktion


samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   0

interaktion


Betyder samverkan eller samspel. Ibland kan läkemedel interagera med varandra, vilket betyder att de påverkar varandras effekt. Eftersom interaktioner nästan aldrig är planerade så kan de orsaka probl [..]
Källa: fass.se

3

0   0

interaktion


När effekten av en intervention (oberoende variabel) samverkar en annan oberoende variabel, till exempel att behandlingen fungerar olika för män och kvinnor.
Källa: socialstyrelsen.se

4

0   0

interaktion


Oönskad växelverkan mellan läkemedel.
Källa: lakemedelsverket.se

5

0   0

interaktion


Interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan. Termen används inom många, vitt skilda områden. Inom socialpsykologi studerar man social interaktion, möten mellan människor och/eller [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

interaktion


Samspel, samverkan. Inom kulturgeografin innebär begreppet ofta all form av transport i rummet, såväl kommunikation som flyttningar och handel. Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begr [..]
Källa: urbanutveckling.se

7

0   0

interaktion


läkemedels påverkan på annat läkemedels effekt.
Källa: medicinskordbok.se

8

0   0

interaktion


När två eller fler läkemedel tas samtidigt kan effekten av ett läkemedel förstärkas eller försvagas, detta kallas för interaktion.
Källa: sanofi.se

9

0   0

interaktion


kombinationseffekt, hur läkemedel påverkar varandras effekt
Källa: handboken.medibas.se

10

0   0

interaktion


Ordklass substantiv ● socialt växelspel mellan personer i kontakt ● något utvdigat: samspel mellan datoranvändare och dator
Källa: ordbok.mkforlag.com

11

0   0

interaktion


Möte eller observation med/av kund, kan vara fysiskt eller över telefon.
Källa: transformatordesign.se

12

0   0

interaktion


samspel
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

0   0

interaktion


Oönskad samverkan mellan två intagna läkemedel
Källa: apoteksfakta.se

14

0   0

interaktion


Interaktion uppstår som en effekt av samspelet mellan den rena allokeringen och det rena värdepappersvalet.
Källa: ap2.se

Lägg till betydelsen av interaktion
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ravin utomäktenskaplig >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse