Betyder kompostering
Vad betyder kompostering? Här finner du 12 definitioner av kompostering. Du kan även lägga till betydelsen av kompostering själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Kompostering är den biologiska nedbrytningsprocess då organiskt material bryts ner till jord (humus). Nedbrytningen sker med hjälp av olika mikroorganismer och processen kräver närvaro av syre. Under nedbrytningsprocessen bildas koldioxid.
Källa: jordbruksverket.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


det att kompostera | :''Allt fler ägnar sig åt '''kompostering'''.'' | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre (jämför rötning)
Källa: avfallsverige.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre (jämför rötning)
Källa: sopor.nu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre (jämför rötning).
Källa: upplands-bro.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk behandling av lätt nedbrytbart avfall från växt- och djurriket. I en kompost bryter bakterier, svampar och smådjur ner avfallet för att komma åt näring och energi. Samtidigt avges värme, vat [..]
Källa: atervinningscentralen.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk behandlingsmetod där organiskt material bryts ner med tillgång till syre. Slutresultatet blir kompostjord vars kvalitet varierar med utgångsmaterialets sammansättning.
Källa: vmab.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall med hjälp av syre. Humus och näringsämnen återvinns
Källa: oneplanet.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Kompostering är när växt- och matavfall, under förhållanden med tillgång till syre, bryts ned till jord (humus). Detta kan användas i parker, trädgårdar och jordbruk. Storskalig kompostering förutsätter att avfallet är sorterat för att inte tungmetallhalten i komposthumusen skall bli för hög.
Källa: esab.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


av människan organiserad biologisk nedbrytning av organiskt material, främst trädgårds- och köksavfall. Vid nedbrytningen bildas koldioxid och vatten samt näringsrik kompost, som kan användas som göds [..]
Källa: vontroil.com

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kompostering


Biologisk behandling i syrerik miljö. Slutprodukter är kompost - ett jordförbättringsmedel.
Källa: sysav.se (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kompostering


Kompostering innebär nedbrytning med god syretillgång, s.k. aerob degradering, av organiskt material. Storskalig kompostering förekommer numera på många håll i landet, antingen i strängar under bar hi [..]
Källa: sv.wikipedia.org

<< kompost komposterbar >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse