Betyder kredit
Vad betyder kredit? Här finner du 44 definitioner av kredit. Du kan även lägga till betydelsen av kredit själv

1

0   0

kredit


Uppskov med betalning till senare tillfälle. Kan även betyda lån eller möjlighet att låna (ge kredit).
Källa: finansportalen.se

2

0   0

kredit


1. Rätt att låna en viss summa pengar som tillhör någon annan, en kreditgivare. 2. Anstånd med betalning vid köp av vara eller tjänst. 3. Den högra sidan på ett bokföringskonto. [..]
Källa: verksamt.se

3

0   0

kredit


Kredit – Lån eller uppskov med betalningen.
Källa: internetjuridik.com

4

0   0

kredit


  Kredit är pengar en bank eller låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om att återbetalas vid senare tillfälle.
Källa: freedomfinance.se

5

0   0

kredit


Høyresiden av en konto. Del av det dobbelte bokholderis prinsipp, hvor debet er motposten. Følgende regler gjelder for bokføring av forretningstilfeller: 1) En eiendelskonto debiteres når eiendelene ø [..]
Källa: lederkilden.no

6

0   0

kredit


Kredit (fr. crédit < it. credito, ytterst av lat. crēdere, tro på) innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Lån [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

0   0

kredit


Se kredit för andra betydelser. Kredit har flera betydelser (med betoning på andra stavelsen): ett lån eller tillstånd från en säljare att köpa varor eller tjänster mot löfte om att betala senare. Se [..]
Källa: sv.wikipedia.org

8

0   0

kredit


Kredit är pengar en bank eller låneinstitut lånar ut till kunden mot löfte om att återbetalas vid senare tillfälle. Kreditgivare
Källa: creditfinder.se

9

0   0

kredit


Beroende på var man lägger betoningen av ordet betyder kredit olika saker: Krédit innebär i samband med bokföring högra sidan på ett bokföringskonto (debet). Kredít innebär anstånd med betalning t.ex. [..]
Källa: starta-eget.se

10

0   0

kredit


Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid. Lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning är exempel på olika [..]
Källa: smskredit.nu

11

0   0

kredit


En kredit innebär att man får ett totalbelopp att disponera och betala för vid ett senare tillfälle. Krediten är förknippad med en ränta som banken eller finansbolaget tar i gengäld. En kredit kan var [..]
Källa: easycredit.se

12

0   0

kredit


Detsamma som ett lån, dvs rätt att under en viss tid förfoga över en penningsumma som tillhör någon annan eller betalningsanstånd, dvs uppskov med betalning.
Källa: kursnavet.se

13

0   0

kredit


Uppskov med betalning. Kan även betyda lång eller möjlighet att låna.
Källa: avanza.se

14

0   0

kredit


lär dig mer om kredit och vad det betyder.
Källa: smslan.biz

15

0   0

kredit


Ett annat ord för lån.
Källa: alundafinans.se

16

0   0

kredit


Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.
Källa: alltomrantor.se

17

0   0

kredit


Ett konto i bokföringen har två sidor, debetsidan och kreditsidan. Om du ritar upp ett konto är debet den vänstra sida och kredit den högra sidan Tillgångsminskningar redovisas på kreditsidan Skuldökn [..]
Källa: ekonomikurser.se

18

0   0

kredit


Klicka här
Källa: ekonomikurser.se

19

0   0

kredit


Ordklass substantiv ● anstånd med betalning vid köp av vara eller tjänst (som ges om förtroende eller säkerhet finns, efter mer eller mindre strikta regler) ● ibland även konkret om ekonomisk tillgång [..]
Källa: ordbok.mkforlag.com

20

0   0

kredit


Lån eller möjlighet till lån
Källa: cityvillan.se

21

0   0

kredit


Kredit innebär en överlåtelse av en förfoganderätt till en viss egendom, vanligtvis en penningsumma. Kredit är en form av utlåning mot ränta beräknat på den utlånade egendomens värde.
Källa: dokumera.se

22

0   0

kredit


tillgångssidan i bokföring
Källa: friametoder.se

23

0   0

kredit


Kredit är pengar som en bank lånar ut till en kund mot ränta och löfte om återbetalning vid senare tillfälle.
Källa: gemoneybank.se

24

0   0

kredit


Uppskov med betalning till senare tillfälle. Kan även betyda lån eller möjlighet att låna (ge kredit).
Källa: svaronline.se

25

0   0

kredit


Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.
Källa: xn--alltomboln-95a.se

26

0   0

kredit


Detta är ett ord som man ganska ofta stöter på och den enkla förklaringen till detta ord är att det betyder lån.
Källa: xn--lneplaneten-x8a.se

27

0   0

kredit


Ett annat ord för lån. Kreditbesked Innebär ett svar om lånet blev beviljat eller ej.
Källa: betalningsanmarkningar.com

28

0   0

kredit


Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.
Källa: alltomsmslan.se

29

0   0

kredit


krita
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

30

0   0

kredit


lån
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

31

0   0

kredit


Lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning är olika former av krediter. Kredit innebär att du handlar i dag men betalar senare.
Källa: takontroll.nu

32

0   0

kredit


Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.
Källa: alltombyggnadslan.se

33

0   0

kredit


Høyresiden av en konto. Del av det dobbelte bokholderis prinsipp, hvor debet er motposten. Følgende regler gjelder for bokføring av forretningstilfeller: 1) En eiendelskonto debiteres når eiendelene ø [..]
Källa: lederkilden.no

34

0   0

kredit


Lån eller möjlighet till lån
Källa: vittjarvshus.se

35

0   0

kredit


Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller varor (varukredit) på viss tid
Källa: m.lanapengar365.se

36

0   0

kredit


Kredit är en funktion som oftast är knuten till ett konto. Krediten ger kontoinnehavaren rätt att överskrida det belopp som finns på kontot upp till en överenskommen kreditgräns under en viss tid. Räntan räknas ut dagligen och kan påföras en gång om dagen, en gång i månaden, en gång i kvartalet eller en gång om året.
Källa: pefb.se

37

0   0

kredit


Ta del av ting som inte betalas vid betalningstillfället, utan vid ett senare tillfälle.
Källa: swefinans.se

38

0   0

kredit


Kredit - Är helt enkelt ett annat ord för lån.
Källa: xn--alltomln-g0a.com

39

0   0

kredit


Kredit används i den sk. dubbla bokföringen i samband med debet där summan av alla debetbelopp och kreditbelopp ska bli 0. Detta gäller alla verifikat och bokföringsordrar.
Källa: tks.nu

40

0   0

kredit


Att ha en kredit betyder att man anstånd med betalning. Detta kan röra sig om en faktura eller ett lån.
Källa: tks.nu

41

0   1

kredit


pengar som lånas av banken mot betalning av räntor | : | :
Källa: sv.wiktionary.org

42

0   1

kredit


kredit; pengarna som lånas av banken mot betalning av räntor
Källa: sv.wiktionary.org

43

0   1

kredit


Olika former av lån som banklån, leverantörskrediter eller avbetalningskrediter med mera.
Källa: almi.se

44

0   1

kredit


Att få tal del av ett ting som kostar pengar men som inte betalas vid överlåtelsetillfället utan vid ett senare tillfälle.
Källa: alltombillan.se

Lägg till betydelsen av kredit
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< båthus z?o?liwy >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse