Betyder patogenes
Vad betyder patogenes? Här finner du 7 definitioner av patogenes. Du kan även lägga till betydelsen av patogenes själv

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

patogenes


Patogenes är beskrivningen av uppkomst och utveckling av sjukdom, och syftar på vilka mekanismer (till exempel virus, hormonrubbningar) som initierar sjukdomsutvecklingen. Patogenes är en direkt konse [..]
Källa: sv.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

patogenes


skeenden i organismen som gör att en sjukdom framkallar skador och symtom. Exempel: inflammation, förträngande fettinlagring i kärlvägg.
Källa: sbu.se

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

patogenes


Patogenes är samma sak som en sjukdoms historia, det vill säga hur sjukdomen uppkommer och utvecklas med tiden.
Källa: fass.se

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

patogenes


utveckling/uppkomst av en sjukdom
Källa: davidaston.se

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

patogenes


sjukdoms uppkomst och utveckling.
Källa: medicinskordbok.se

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

patogenes


sjukdomsutveckling, vilka sjukliga förändringar som uppstår
Källa: handboken.medibas.se

7

2 Thumbs up   3 Thumbs down

patogenes


sjukdomsorsak
Källa: b2b.liber.se

<< parallellgruppsprövning percentiler >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse