Betyder prevention
Vad betyder prevention? Här finner du 11 definitioner av prevention. Du kan även lägga till betydelsen av prevention själv

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

prevention


förebyggande medicinsk eller samhällelig åtgärd. Primär preven-tion avser att helt förhindra sjukdom eller skada. Sekundär prevention innebär åtgärder som ska minska risken att sjukdom förvärras eller återkommer. Tertiär prevention omfattar rehabiliterande åtgärder avsedda att eliminera eller minska funktionsinskränkning i samband med sjukdom eller [..]
Källa: sbu.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


Förhindra, förebygga. Inom medicinen förhindra eller förebygga sjukdom.
Källa: fass.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


Prevention – Prevention är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att förebygga brott eller annan skadebringande handling.
Källa: internetjuridik.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


förebyggande
Källa: alltomallergi.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


Förebyggande. Preventiva åtgärder = förebyggande åtgärder. Primär prevention = Att förebygga en sjukdom innan den börjat. Sekundär prevention = Förebyggande åtgärder för att hindra att en sjukdom återkommer. Eradikering av Helicobacter konstaterad i samband med magsår är en god sekundär prevention mot residiv av magsåret. Primär biliär cirros [..]
Källa: gastrolab.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


förebyggande åtgärder. Adj. preventiv.
Källa: medicinskordbok.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


förebyggande
Källa: handboken.medibas.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


Straffets brottsförebyggande verkan genom dess avskräckande effekt.
Källa: dokumera.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


Förebyggande av brott genom straffets avskräckande verkan.
Källa: svaronline.se

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prevention


Sjukdomsförebyggande åtgärd.
Källa: psykologi.ifokus.se

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

prevention


Prevention (från latin prevenire, förekomma) kan avse: Prevention, förebyggande, det att försöka förhindra (prevenera) att något inträffar Brottsprevention
Källa: sv.wikipedia.org

<< prediktionsvärde profylax >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse