Betyder postkolonialism
Vad betyder postkolonialism? Här finner du 3 definitioner av postkolonialism. Du kan även lägga till betydelsen av postkolonialism själv

1

2   1

postkolonialism


Postkolonialism är ett forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning. Postkolonialismen lyfter fram kolonialismens avgörande betydelse för framväxten av idéer om modernitet, [..]
Källa: genus.se

2

2   2

postkolonialism


Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklar [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

1   2

postkolonialism


Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen.
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

Lägg till betydelsen av postkolonialism
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< minoritetskategorier queerteori >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse