Betyder maktordning
Vad betyder maktordning? Här finner du 2 definitioner av maktordning. Du kan även lägga till betydelsen av maktordning själv

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

maktordning


Med maktordning avses den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt. Feminister har myntat termen könsmaktsordning, det vill säga. att det finns en ordning i samhället enligt vilken kvinnor får mindre makt än män. Men det finns också maktordningar som styrs av klass, sexualitet, ”ras”/etnicitet, ålder, etc.
Källa: genus.se

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

maktordning


Med maktordning avses den hierarkiska ordning i vilken olika grupper i samhället ges makt. Feminister har myntat termen könsmaktsordning, det vill säga att det finns en ordning i samhället enligt vilken kvinnor får mindre makt än män. Men det finns också maktordningar som styrs av klass, sexualitet, etnicitet, ålder, etc.
Källa: jamstall.nu
<< könsmaktsordning/könsmaktssystem – genusordning/genussystem maskulinitet(er) >>