Betyder produktivitet
Vad betyder produktivitet? Här finner du 18 definitioner av produktivitet. Du kan även lägga till betydelsen av produktivitet själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurserna man har. En ökad produktivitet inom ekonomin betyder således att landet producerar mer med samma mängd resurser. ">Produktivitet [..]
Källa: riksbank.se

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser man har. Ökad produktivitet betyder alltså att man kan producera mer med samma resurser.
Källa: almi.se

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser man har. Ökad produktivitet betyder alltså att man kan producera mer med samma resurser.
Källa: finansportalen.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Hur mycket som produceras i förhållande till de resurser som sätts in, oftast mäts produktiviteten i produktion per arbetad timme.
Källa: mi.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Mått för hur mycket som producerats för en given resursmängd eller under en viss tid.
Källa: unionen.se

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Produktion (förädlingsvärde) per arbetad timme. Se även
Källa: konj.se

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser man har. Ökad produktivitet betyder alltså att man kan producera mer med samma resurser.
Källa: entreprenorcentrum.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Uttrykker forholdet mellom verdien av inn- og utgående varestrøm
Källa: lederkilden.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Produktivitet är inom ekonomi måttet på det värde som produceras per enhet insatsfaktor. Det finns olika sorters produktivitet och ännu fler metoder för att mäta dessa. Den totala produktiviteten i de [..]
Källa: sv.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


En jämförelse mellan de resurser som sätts in i produktionen och hur mycket som produceras.
Källa: itskolan.lo.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Produktionsresultatet i förhållande till de resurser som använts för att åstadkomma detta resultat
Källa: kursnavet.se

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Hur mycket som produceras per produktionsfaktor (människor och maskiner).
Källa: innovationonline.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Mycket av dagens välstånd har skapats på grund av att produktiviteten i delar av näringslivet har ökat. Produktivitet definieras ofta som: Kvoten mellan output och input Strikt definierat ska output m [..]
Källa: ekonomikurser.se

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Produktionsresultatet under en period i förhållande till insatta produktionsfaktorer  (i ett företag eller i samhället). En ökning av produktivitet åstadkoms om man med samma insats av produktionsfaktorer uppnår en ökning av produktionsresultatet.
Källa: planguide.se

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Förhållandet mellan produktionen och de produktionsresurser man har. Ökad produktivitet betyder alltså att man kan producera mer med samma resurser.
Källa: svaronline.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Produktivitet mäter hur mycket vi producerar per arbetad timme. Det är ett mått på hur effektiv produktionen är.
Källa: axxos.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Ett uttryck för produktion av varor och tjänster per timme.
Källa: firstofapril.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivitet


Uttrykker forholdet mellom verdien av inn- og utgående varestrøm
Källa: lederkilden.no

<< priselasticitet quad >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse