Betyder rasism
Vad betyder rasism? Här finner du 19 definitioner av rasism. Du kan även lägga till betydelsen av rasism själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


ideologin att människor är indelade i människoraser uppdelade efter biologiska egenskaper såsom blodgrupp, hudfärg, ögonfärg, hårfärg, men även utefter tillhörande kultur/religion och etnicitet | : | [..]
Källa: sv.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Ideologi som grundas på den vetenskapligt obevisade idén att människosläktet indelas i olika raser samt på den felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra. Uppfattningen att vissa folk [..]
Källa: hejsverige.nu

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser. Den biologiska rasismens ideol [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och förfaranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan anses kunna delas upp i raser. Den biologiska rasismens ideol [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


All kritik av svensk och/eller europeisk immigrationspolitik; begreppet r. bygger på den av moderna forskare tillbakavisade tesen, att det skulle förekomma ”raser” inom mänskligheten.
Källa: tommyhansson.wordpress.com

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


En världsbild där människor är uppdelade i raser, där vissa raser står under andra.
Källa: feministiskjulkalender.tumblr.com

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


RASMUS - rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto / Ihmisoikeusliitto
Källa: abo.fi

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


En person är rasist om den har en uppsättning negativa stereotyper och fördomar mot personer som identifieras som medlemmar i en (socialt konstruerad) ras.
Källa: politiskfilosofi.com

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser. Att vissa raser är överlägsna andra som därför kan behandlas sämre. 
Källa: seko.se

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Rasism finns inte i Sverige. Det är naturligtvis inte rasism att vilja begränsa invandring från ”länder med låg IQ”. Inte heller att begränsa invandring från specifikt muslimska länder. Än mindre är det rasism när företag föredrar att anställa människor med svenska namn. Sånt är bara sunt och naturligt.
Källa: kimthecynic.wordpress.com

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


främlingsfientlighet
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


rashat
Källa: folkets-lexikon.csc.kth.se

13

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


En ideologi baserad på idén att mänskligheten biologiskt kan delas in i olika raser, där varje ras tilldelas särskilda egenskaper och förmågor, som kan placeras in i ett hierarkiskt system där några r [..]
Källa: teachers.ittakesallkinds.eu

14

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


är en pseudovetenskaplig klassificering av människor i rasliga och kulturella över- och underkategorier och utifrån det ett systematiserat förtryck och diskriminering. I dag är rasismen en institution [..]
Källa: arbetarmakt.com

15

1 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


En ideologi baserad på idén att mänskligheten biologiskt kan delas in i olika raser, där varje ras tilldelas särskilda egenskaper och förmågor, som kan placeras in i ett hierarkiskt system där några raser är överlägsna andra. Rasism är inte nödvändigtvis detsamma som rasdiskriminering, men manifesterar sig ofta I diskriminerande handlingar mot pers [..]
Källa: teachers.intrasocial.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Rasism är tron på en ras överlägsenhet över en annan, vilket ofta resulterar i diskriminering och fördomar mot människor baserat på deras ras eller etnicitet. Idag faller användningen av termen "rasism" inte lätt under en enda definition. Den ideologi som ligger bakom rasistiska metoder innefattar ofta idén om att människor kan delas in i olika grupper som är olika på grund av deras sociala beteende och deras medfödda förmåga, liksom tanken att de kan rankas som sämre eller överlägsen. Förintelsen är ett klassiskt exempel på institutionaliserad rasism som ledde till att miljontals människor dödades på grund av ras. Medan begreppen ras och etnicitet anses vara separata i nutida samhällsvetenskap, har de två termerna en lång historia av ekvivalens i både populär användning och äldre samhällsvetenskapliga litteratur. Rasistisk ideologi kan bli uppenbar i många aspekter av det sociala livet. Rasism kan vara närvarande i sociala handlingar, praxis eller politiska system (t ex apartheid) som stöder uttrycket fördomar eller aversion i diskriminerande praxis. Associerade sociala handlingar kan inkludera nativism, främlingsfientlighet, otherness, segregation, hierarkisk ranking, supremacism och relaterade sociala fenomen.
Natasa O. - 8 oktober 2017

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


Rasism innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer baserat på fördomar om att människan är uppdelad i olika raser.
Källa: rattighetscenter.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rasism


FN:s definition av rasism är följande: "Rasism är varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung, som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännandet, åtnjutandet eller utövandet, på lika villkor, av mänskliga rättigheter och grund [..]
Källa: bfciv.se

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rasism


Ursprungligen ett ord som beskriver uppdelningen av människor i ett rassystem där vissa raser biologiskt är underställda andra. Idag pratar man mer om kulturrasism – föreställningen om att kulturer är absoluta, oföränderliga och definierar individens egenskaper.
Källa: do.se

<< ras rasist >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse