Betyder virulens
Vad betyder virulens? Här finner du 10 definitioner av virulens. Du kan även lägga till betydelsen av virulens själv

1

0   0

virulens


giftighet, mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd | :
Källa: sv.wiktionary.org

2

0   0

virulens


Virulens är ett mått på en mikroorganisms potens, i hur hög grad den kan framkalla sjukdom. Mikroorganismer har en så kallad virulensfaktor som anger hur svår sjukdom de kan åstadkomma. Högvir [..]
Källa: fass.se

3

0   0

virulens


Virulens (Virulentia) kommer från ordet virus som betyder gift. Med termen virulens menas graden av hur väl en patogen mikroorganism kan framkalla en sjukdom hos en värdcell. En patogen mikroorgani [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

virulens


Förmåga att orsaka sjukdom (om t.ex. en bakterie) Virusenterit
Källa: gastrolab.net

5

0   0

virulens


förmåga att framkalla sjukdom. Adj. virulent.
Källa: medicinskordbok.se

6

0   0

virulens


en mikrobs förmåga att framkalla sjukdom
Källa: handboken.medibas.se

7

0   0

virulens


Mikroorganisms förmåga att framkalla sjukdom hos sin värd. En virulensfaktor kan sedemera defnieras som en speciell egenskap mikroorganismen har, som ger upphov till dess virulens
Källa: camillahjelm.wordpress.com

8

2   2

virulens


Uttryck för en mikroorganism
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

9

0   0

virulens


grad av förmåga att framkalla sjukdom
Källa: b2b.liber.se

10

0   1

virulens


Graden av förmåga hos en mikroorganism att framkalla sjukdom.
Källa: folkhalsomyndigheten.se

Lägg till betydelsen av virulens
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< ammo visera >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse