Betyder Årsstämma
Vad betyder Årsstämma? Här finner du 17 definitioner av Årsstämma. Du kan även lägga till betydelsen av Årsstämma själv

1

0   0

Årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Se bolagsstämma [..]
Källa: verksamt.se

2

0   0

Årsstämma


den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut
Källa: bolagsverket.se

3

0   0

Årsstämma


Annat namn på ordinarie föreningsstämma.
Källa: styrelseguiden.se

4

0   0

Årsstämma


Årsstämma eller bolagsstämma är det högsta beslutande organen i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Från och med år 2006 benämns ett bolags årlig [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Årsstämma


Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i ett parti eller förening eller för aktieägare i ett aktiebolag. Medlemmarna i organisationen kallas till årsstämma en gång varje år för att d [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Årsstämma


Årsstämman i en bostadsrättsförening kallas för föreningsstämma och det är det högsta beslutande organet. Det är här alla viktiga beslut ska tas, inte minst vilka som ska sitta i styrelsen, [..]
Källa: rotpartner.se

7

0   0

Årsstämma


Den stämma som enligt stadgarna skall hållas en gång om året, vanligtvis under den första halvan av året. I stadgarna framgår också vilka punkter som skall tas upp på årsstämman.
Källa: bostadsrattsbyggarna.se

8

0   0

Årsstämma


Ett årligt möte för aktieägare
Källa: bergvikskog.se

9

0   0

Årsstämma


Det årliga möte varje förening måste ha för att ta ställning till det gångna räkenskapsåret. På mötet behandlas och godkänns räkenskaperna, beslutas om ansvarsfrihet, genomförs olika val samt fattas beslut över olika förslag.
Källa: staren1.se

10

0   0

Årsstämma


Brf Lillsjöns räkenskapsår är 01/01 – 31/12.
Källa: lillsjon.net

11

0   0

Årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagsratt.se

12

0   0

Årsstämma


Ett årligt återkommande möte där man bland annat går igenom året och presenterar årsredovisningen inför aktieägarna.
Källa: abkoll.se

13

0   0

Årsstämma


En årsstämma är ett årligt möte för aktiebolagets ägare. Bolagsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagsassistans.se

14

0   0

Årsstämma


Annat namn på ordinarie föreningsstämma.
Källa: ellstorp.com

15

0   0

Årsstämma


Ordinarie bolagsstämma som aktieägarna ska hålla och där styrelsen ska lägga fram årsredovisning och revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsber [..]
Källa: alltomjuridik.se

16

0   1

Årsstämma


Annat namn på ordinarie föreningsstämma.
Källa: porfyren.com

17

0   1

Årsstämma


Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.
Källa: bolagslagret.se


Lägg till betydelsen av Årsstämma
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Yrkesmässig verksamhet Återförsäljare >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse