Betyder Åtalsunderlåtelse
Vad betyder Åtalsunderlåtelse? Här finner du 6 definitioner av Åtalsunderlåtelse. Du kan även lägga till betydelsen av Åtalsunderlåtelse själv

1

2   0

Åtalsunderlåtelse


Ett straff/påföljd. En ung förstagångsförbrytare kan, om hon eller han erkänner brottet och om brottet inte är grovt, slippa rättegång och straff. Åtalsunderlåtelse registreras dock i belastningsregistret och blir kvar där i 3 år. Kallas ibland för åtalseftergift och är ett undantag från den allmänna åtalsplikten. Det är åklaga [..]
Källa: stodcentrumnordvast.se

2

0   0

Åtalsunderlåtelse


Ett beslut av åklagaren att inte väcka åtal, till exempel på grund av gärningspersonens låga ålder.
Källa: brottsoffermyndigheten.se

3

0   0

Åtalsunderlåtelse


Åtalsunderlåtelse innebär att en åklagare beslutar att inte väcka åtal mot en person, trots att han eller hon har begått ett brott. Det får inte finnas några tveksamheter om att den misstänk [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Åtalsunderlåtelse


I vissa fall, exempelvis vid brott som begås av ungdomar under 18 år, kan åklagaren frångå sin skyldighet att åtala. Kallas också åtalseftergift. Se också absolut åtalsplikt.
Källa: aklagare.se

5

0   0

Åtalsunderlåtelse


Ett beslut av åklagaren att inte väcka åtal.
Källa: fredlos.se

6

0   0

Åtalsunderlåtelse


I vissa fall, exempelvis vid brott som begås av ungdomar under 18 år, kan åklagaren frångå sin skyldighet att åtala. Kallas också åtalseftergift.
Källa: alltomjuridik.se


Lägg till betydelsen av Åtalsunderlåtelse
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Frivården AKU >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse