Betyder Absorption
Vad betyder Absorption? Här finner du 25 definitioner av Absorption. Du kan även lägga till betydelsen av Absorption själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


uppsugning, upptagning | absorption; uppsugning, upptagning
Källa: sv.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Absorption –  Innebär den form av sammanslagning, fusion, där det övertagande företaget övertar ett eller flera överlåtande företag.Se även Kombination och Fusion
Källa: internetjuridik.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Absorptioner är processer som innebär att minst en andel av en företeelse uppgår i en annan. Absorption är egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material. Absorptionen anger ett material [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Sammanslagning av bolag där det ena bolaget övertar det andra.
Källa: juridikfokus.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


upptag av en substans i eller genom vävnad.
Källa: medicinskordbok.se

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Avlägsnande av antikroppar från serum/plasma genom adsorption på erytrocyter
Källa: www2.lio.se

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Upptag av en substans i kroppen, exempelvis genom mag-tarmkanalen eller huden.
Källa: sanofi.se (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Upptag av en aktiv substans i kroppen, exempelvis genom mag-tarmkanalen eller huden.
Källa: reumashop.se

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer I akustik innebär absorption uppfångning av ljudvågor. Energin i ljudet övergår då till värme i det absorberande materialet. Det som inte absorberas reflekteras. Källa: Wikipedia
Källa: titania.se (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


upptag eller uppsugning genom hinna, hud eller annan vävnad
Källa: handboken.medibas.se

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Materials förmåga att varken reflektera eller transmittera ljus. Ett mått på detta är absorptionsgraden som definieras som förhållandet mellan det absorberade och det infallande ljusflödet.
Källa: erco.com (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Ordklass substantiv ● uppsugning, upptagning
Källa: ordbok.mkforlag.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Med absorption menas olika tings möjlighet att "suga upp" saker. I vårt fall ljud.  
Källa: absoflex.se

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


En typ av fusion som sker genom att ett företag går upp i ett annat vid en överlåtelse.
Källa: dokumera.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Fusion mellan ett övertagande bolag och ett eller flera överlåtande bolag.
Källa: svaronline.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Ta upp en aktiv substans i kroppen
Källa: apoteksfakta.se (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com (offline)

21

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Absorption


Hur läkemedlet tas upp i kroppen. Läkemedlet måste tas upp av kroppen för att kunna transporteras till det ställe där det ska verka. Upptaget kan bland annat ske genom tarmväggen, huden och slemhinnor [..]
Källa: fass.se

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Absorption


(lat) Uppsugning, upptagande, t.ex. näringens upptagande i magtarmkanalen. Jfr Malabsorption, en störning i näringsupptaget. Abstinens
Källa: gastrolab.net (offline)

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Absorption


Ett ämnes uppsugning av gas, vätska eller strålning.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se (offline)

24

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Absorption


Process (1) vid vilken ett ämne (1) upptas i det inre av ett annat ämne (1)(av ljud:) process (1) genom vilken ljudenergi minskas genom energiupptagning hos ett ämne (1)(av elektromagnetisk strålning:) omvandling av strålningsenergi till värme Exempel: absorption av ljus eller mikrovågor.
Källa: nyteknik.se (offline)

25

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Absorption


Ett materials förmåga att absorbera, suga upp eller på annat sätt uppta tex. ljus.
Källa: basicsafe.com

<< Trådbaserad testning ACD-lösning >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse