Betyder Absorption
Vad betyder Absorption? Här finner du 25 definitioner av Absorption. Du kan även lägga till betydelsen av Absorption själv

1

0   0

Absorption


uppsugning, upptagning | absorption; uppsugning, upptagning
Källa: sv.wiktionary.org

2

1   1

Absorption


Hur läkemedlet tas upp i kroppen. Läkemedlet måste tas upp av kroppen för att kunna transporteras till det ställe där det ska verka. Upptaget kan bland annat ske genom tarmväggen, huden och sle [..]
Källa: fass.se

3

0   0

Absorption


Absorption –  Innebär den form av sammanslagning, fusion, där det övertagande företaget övertar ett eller flera överlåtande företag.Se även Kombination och Fusion
Källa: internetjuridik.com

4

0   0

Absorption


Absorptioner är processer som innebär att minst en andel av en företeelse uppgår i en annan. Absorption är egenskapen till upptagning eller uppsugning hos ett material. Absorptionen anger ett mat [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Absorption


Sammanslagning av bolag där det ena bolaget övertar det andra.
Källa: juridikfokus.se

6

0   0

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com

7

0   0

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com

8

0   0

Absorption


upptag av en substans i eller genom vävnad.
Källa: medicinskordbok.se

9

0   0

Absorption


Avlägsnande av antikroppar från serum/plasma genom adsorption på erytrocyter
Källa: www2.lio.se

10

0   0

Absorption


Upptag av en substans i kroppen, exempelvis genom mag-tarmkanalen eller huden.
Källa: sanofi.se

11

0   0

Absorption


Upptag av en aktiv substans i kroppen, exempelvis genom mag-tarmkanalen eller huden.
Källa: reumashop.se

12

0   0

Absorption


Reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne. Källa: TNC 95 Plan och byggtermer I akustik innebär absorption uppfångning av ljudvågor. Energin i ljudet övergår då till värme i det absorberande materialet. Det som inte absorberas reflekteras. Källa: Wikipedia
Källa: titania.se

13

0   0

Absorption


upptag eller uppsugning genom hinna, hud eller annan vävnad
Källa: handboken.medibas.se

14

0   0

Absorption


Materials förmåga att varken reflektera eller transmittera ljus. Ett mått på detta är absorptionsgraden som definieras som förhållandet mellan det absorberade och det infallande ljusflödet.
Källa: erco.com

15

0   0

Absorption


Ordklass substantiv ● uppsugning, upptagning
Källa: ordbok.mkforlag.com

16

0   0

Absorption


Med absorption menas olika tings möjlighet att "suga upp" saker. I vårt fall ljud.  
Källa: absoflex.se

17

0   0

Absorption


En typ av fusion som sker genom att ett företag går upp i ett annat vid en överlåtelse.
Källa: dokumera.se

18

0   0

Absorption


Fusion mellan ett övertagande bolag och ett eller flera överlåtande bolag.
Källa: svaronline.se

19

0   0

Absorption


Ta upp en aktiv substans i kroppen
Källa: apoteksfakta.se

20

0   0

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com

21

0   0

Absorption


Posted on 2014/01/06 by Grafikern
Källa: grafiskordbok.com

22

0   1

Absorption


(lat) Uppsugning, upptagande, t.ex. näringens upptagande i magtarmkanalen. Jfr Malabsorption, en störning i näringsupptaget. Abstinens
Källa: gastrolab.net

23

0   1

Absorption


Process (1) vid vilken ett ämne (1) upptas i det inre av ett annat ämne (1)(av ljud:) process (1) genom vilken ljudenergi minskas genom energiupptagning hos ett ämne (1)(av elektromagnetisk strålning:) omvandling av strålningsenergi till värme Exempel: absorption av ljus eller mikrovågor.
Källa: nyteknik.se

24

0   1

Absorption


Ett materials förmåga att absorbera, suga upp eller på annat sätt uppta tex. ljus.
Källa: basicsafe.com

25

0   1

Absorption


Ett ämnes uppsugning av gas, vätska eller strålning.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

Lägg till betydelsen av Absorption
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Trådbaserad testning ACD-lösning >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse