Betyder Aktiv förvaltning
Vad betyder Aktiv förvaltning? Här finner du 12 definitioner av Aktiv förvaltning. Du kan även lägga till betydelsen av Aktiv förvaltning själv

1

0   0

Aktiv förvaltning


Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden. Motsats till passiv förvaltning.
Källa: fondkollen.se

2

0   0

Aktiv förvaltning


En placeringsideologi som är inriktad på bolag och som grundas på tron att analys lönar sig: hårt arbete, kunskaper och talang är lönsamt, eftersom det finns bolag som är mer eller mindre intressanta att invesera i. Det går att förändra sin relation mellan risk och avkastning genom att bygga upp portföljen nerifrån och upp av "br [..]
Källa: skagenfonder.se

3

0   0

Aktiv förvaltning


Aktiv förvaltning syftar till att skapa meravkastning i relation till index eller i absoluta termer. Förvaltningen går ut på att analysera marknaden och finna de värdepapper som kommer att gå bättre eller sämre än vad marknaden förväntar sig.
Källa: secure.folksam.se

4

0   0

Aktiv förvaltning


Innebär att förvaltarna tar aktiva investeringsbeslut utifrån sin uppfattning om marknaden och bolag. Fördelningen av tillgångar kan variera med tiden beroende på marknaderna och de beslut förv [..]
Källa: cbfonder.se

5

0   0

Aktiv förvaltning


Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden. Motsats till passiv förvaltning.
Källa: nordea.se

6

0   0

Aktiv förvaltning


Aktiv förvaltning innebär att våra förvaltare tar aktiva beslut om att köpa, sälja eller behålla ett värdepapper beroende på en mängd olika faktorer som vi värderar. Till skillnad från en [..]
Källa: swedbankrobur.se

7

0   0

Aktiv förvaltning


Sätt att förvalta portfölj där avvikelser görs från en referensportfölj för att försöka överträffa utvecklingen av portföljens index. Använder sig av exempelvis av teknisk eller fundamen [..]
Källa: private-banking.nu

8

0   0

Aktiv förvaltning


Portföljförvaltning där den egna portföljen har en annan sammansättning än index i syfte att uppnå en högre avkastning.
Källa: ap4.se

9

0   0

Aktiv förvaltning


En förvaltare som aktivt väljer vilka värdepapper som investeras i. Motsatsen är passiv förvaltning.
Källa: falkpartners.se

10

0   0

Aktiv förvaltning


En placeringsideologi som är inriktad på bolag och som grundas på tron att analys lönar sig: hårt arbete, kunskaper och talang är lönsamt, eftersom det finns "bra" och "dåliga&q [..]
Källa: delphifonder.se

11

0   0

Aktiv förvaltning


Förvaltning där idén är att ta aktiva positioner, i syfte att uppnå bättre avkastning än jämförelseindex. Aktiva positioner tas genom att över- och undervikta tillgångar i portföljen relativt portföljens jämförelseindex eller referensportföljen. Positionerna baseras på bedömningar om marknadsutsikter.
Källa: ap3.se

12

0   0

Aktiv förvaltning


Portföljförvaltning där den egna portföljen har en annan sammansättning än index i syfte att uppnå en högre avkastning.
Källa: ap4-2.oxpmedia.se

Lägg till betydelsen av Aktiv förvaltning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< AFGX Alternativ investeringsfond >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse