Betyder Allmän pensionsavgift
Vad betyder Allmän pensionsavgift? Här finner du 8 definitioner av Allmän pensionsavgift. Du kan även lägga till betydelsen av Allmän pensionsavgift själv

1

0   0

Allmän pensionsavgift


En avgift som betalas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete.
Källa: finansportalen.se

2

0   0

Allmän pensionsavgift


Den del av pensionsavgiften som den enskilde betalar själv via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av inkomsten upp till avgiftstaket. I praktiken betalar den enskilde ingen allmän pensionsavgift eftersom skatten reduceras med motsvarande belopp.
Källa: maxm.se

3

0   0

Allmän pensionsavgift


Den avgift som bland annat löntagare betalar till pensionssystemet.
Källa: konj.se

4

0   0

Allmän pensionsavgift


Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasb [..]
Källa: alecta.se

5

0   0

Allmän pensionsavgift


den del av pensionsavgiften som du betalar själv. Den dras av din arbetsgivare tillsammans med din preliminära skatt.
Källa: swedishbankers.se

6

0   0

Allmän pensionsavgift


En avgift som betalas på inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete.
Källa: svaronline.se

7

0   0

Allmän pensionsavgift


Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasb [..]
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

8

0   0

Allmän pensionsavgift


Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften som du själv betalar via preliminärskatten. Den allmänna pensionsavgiften är 7 procent av din inkomst upp till avgiftstaket (8,07 inkomstbasbelopp). Vid taxeringen reduceras din skatt med ett belopp som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att avgiften finansie [..]
Källa: collectum.se


Lägg till betydelsen av Allmän pensionsavgift
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Kundfordringar/ omsättning Penicillinas >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse