Betyder Aminosyror
Vad betyder Aminosyror? Här finner du 12 definitioner av Aminosyror. Du kan även lägga till betydelsen av Aminosyror själv

1

0   0

Aminosyror


synonymt med aminosyra
Källa: fass.se

2

0   0

Aminosyror


Benämning på de molekyler som proteiner består av. Är 20 till antalet och hur aminosyrorna är sammansatta, avgör typen av protein. 8 av aminosyrorna är essentiella och måste tillföras via fö [..]
Källa: styrkeprogrammet.se

3

0   0

Aminosyror


Proteinernas byggstenar, som består av en organisk syra (-COOH) med en aminogrupp (-NH2) samt en sidokedja (en grupp som sticker ut mellan syragruppen och aminogruppen och ger syran dess karaktäristiska egenskaper).
Källa: school.chem.umu.se

4

0   0

Aminosyror


En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en aminogrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner bildas av hos däggdjur (det totala [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Aminosyror


En aminosyra är en kemisk förening som innehåller både en aminogrupp och en karboxylgrupp. Inom biokemin syftar ordet oftast på de 20 aminosyror som proteiner bildas av hos däggdjur (det totala [..]
Källa: sv.wikipedia.org

6

0   0

Aminosyror


klyvningsprodukten vid nedbrytning av proteiner varav 10 av de 20 vanligaste är essentiella dvs. behöver tillföras via födan, övriga bildas av kroppen.
Källa: medicinskordbok.se

7

0   0

Aminosyror


Karboxylsyror, som innehåller en aminogrupp. Ett 20-tal olika aminosyror bygger upp proteinerna.
Källa: skolor.pedc.se

8

0   0

Aminosyror


Proteinernas byggstenar, som består av en organisk syra (-COOH) med en aminogrupp (-NH2) samt en sidokedja (en grupp som sticker ut mellan syragruppen och aminogruppen och ger syran dess karaktärist [..]
Källa: anachem.umu.se

9

0   0

Aminosyror


Ämnen som finns naturligt i kroppen och som utgör beståndsdelarna i proteiner och peptider. I huden finns fria aminosyror som hjälper till att binda fukt.
Källa: l300.se

10

0   0

Aminosyror


De minsta byggstenarna i protein
Källa: braattveta.info

11

0   0

Aminosyror


Proteinernas beståndsdelar som består av långa kedjor med sammanlänkade a. Basiska ämnen som uppstår ur ammoniak när väte ersätts med alkylgrupper. Det finns tjugo olika aminosyror varav ått [..]
Källa: trainersacademy.com

12

0   1

Aminosyror


ingår som byggstenar i alla proteiner. Hos hundar (och de flesta andra organismer) finns 20 olika aminosyror
Källa: ssbtk.eu

Lägg till betydelsen av Aminosyror
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< bajadär bakelit >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse