Betyder Anrikning
Vad betyder Anrikning? Här finner du 17 definitioner av Anrikning. Du kan även lägga till betydelsen av Anrikning själv

1

0   0

Anrikning


process för att öka andelen önskvärt material genom avskiljning av icke önskvärt material.
Källa: mogensen.se

2

0   0

Anrikning


Process (1) vid vilken halten ökas av ett visst ämne (1) i en blandning, legering eller lösning genom avlägsnande av andra ämnen (1)
Källa: nyteknik.se

3

0   0

Anrikning


Koncentration av mineral och/eller metaller.
Källa: wikingmineral.se

4

0   0

Anrikning


Koncentration av mineral och/eller metaller. Au Kemisk beteckning för guld (grundämne). Basmetaller Vanligtvis koppar, bly och zink. Bearbetningskoncession En bearbetningskoncession ger innehavaren rätten att förfoga över en påvisad utvinningsbar mineralfyndighet. Rätten gäller i 25 år och kan förlängas. Bergkax Bergartsprov
Källa: kopparbergmineral.se

5

0   0

Anrikning


Process för koncentration av de värdefulla beståndsdelarna i en malm eller ett mineral.
Källa: uttersberg.net

6

0   0

Anrikning


Halten av ett ämne ökar ju högre upp i näringskedjan man kommer.
Källa: miljobarometern.helsingborg.se

7

0   0

Anrikning


Process för att koncentrera ett ämne.
Källa: nordicmines.com

8

0   0

Anrikning


Det finns ämnen som inte kroppen gör sig av med, eftersom de är svårnedbrytbara. Koncentrationen i kroppen ökar därför hela tiden, ämnet anrikas i kroppen. Exempel på sådana produkter är tungmetaller såsom kvicksilver, kadmium och bly samt naturfrämmande ämnen såsom PCB, DDT och dioxiner. Anrikning i näringskedjan innebär att ju h [..]
Källa: aspen.se

9

0   0

Anrikning


Koncentrering. En process som ökar halten av en viss beståndsdel, t.ex. ett visst ämne i en blandning. Termen används i många olika sammanhang.
Källa: projektwebbar.lansstyrelsen.se

10

0   0

Anrikning


Upparbetning och renframställning av ämne, t.ex. plutonium och uran.
Källa: faktasamlingcbrn.foi.se

11

0   0

Anrikning


Halten av ett ämne ökar ju högre upp i näringskedjan man kommer.
Källa: miljobarometern.stockholm.se

12

0   0

Anrikning


Bortsortering av gråberg etc. efter brytningen i gruvan för att höja järnhalten.
Källa: filipstadsbergslag.com

13

0   1

Anrikning


Processen för att öka koncentrationen av ett ämne kallas för anrikning. Det sker när man tillverkar kärnbränsle. Då ökas halten av isotopen uran-235 från 0,7 procent (naturligt uran) till 3–4 procent.
Källa: stralsakerhetsmyndigheten.se

14

0   1

Anrikning


Rening av finmald malm genom separering till ett koncentrat av järnmalmspulver med mycket hög renhet, s k slig.
Källa: lkab.com

15

0   1

Anrikning


Koncentrering. En process som ökar halten av en viss beståndsdel, till exempel ett visst ämne i en blandning. Termen används i många olika sammanhang.
Källa: havochvatten.se

16

1   2

Anrikning


Anrikning (av tyska Anreicherung) är separering av olika ämnen i en blandning eller lösning för att öka koncentrationen av ett specifikt ämne.
Källa: sv.wikipedia.org

17

0   1

Anrikning


Anrikning (av tyska Anreicherung) är separering av olika ämnen i en blandning eller lösning för att öka koncentrationen av ett specifikt ämne.
Källa: sv.wikipedia.org


Lägg till betydelsen av Anrikning
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Anrikat uran Avfallskonventionen >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse