Betyder Antagningsordning
Vad betyder Antagningsordning? Här finner du 5 definitioner av Antagningsordning. Du kan även lägga till betydelsen av Antagningsordning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagningsordning


I antagningsordningen hela regelverket kring antagningsfrågor som gäller vid Karlstads universitet, fastställt av universitetets styrelse. 
Källa: kau.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagningsordning


I antagningsordningen hela regelverket kring antagningsfrågor som gäller vid GIH, fastställt av högskolans styrelse.
Källa: gih.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagningsordning


admission regulations
Källa: uhr.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagningsordning


Enligt Högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 §) skall vid varje lärosäte finnas en så kallad antagningsordning. Med antagningsordning avses ”de regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från [..]
Källa: miun.se (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Antagningsordning


"de regler för grundläggande högskoleutbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas och hur beslut om behörighet överklagas". Antagningsordningen skall enligt Högskoleförordningen (HF [..]
Källa: skh.nu (offline)

<< PICT Pixelbitdjup >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse