Betyder Arbetsdomstolen
Vad betyder Arbetsdomstolen? Här finner du 10 definitioner av Arbetsdomstolen. Du kan även lägga till betydelsen av Arbetsdomstolen själv

1

0   0

Arbetsdomstolen


Arbetsdomstolen – Arbetsdomstolen (AD) är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbe [..]
Källa: internetjuridik.com

2

0   0

Arbetsdomstolen


Specialdomstol dit arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer kan vända sig för slutgiltigt avgörande i arbetsrättsliga tvister.
Källa: unionen.se

3

0   0

Arbetsdomstolen


Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol i Sverige vars syfte är att göra domstolsprövningar i arbetsrättsliga mål. Domstolen inrättades den 1 januari 1929. Även i Finland finns en specialdom [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Arbetsdomstolen


Den domstol som handlägger arbetsrelaterade mål. Arbetsdomstolen utgör första instans om arbetstagaren företräds av en fackförening och andra instans i övriga fall (då tingsrätt utgör förs [..]
Källa: juridikfokus.se

5

0   0

Arbetsdomstolen


Om du tycker att du blivit illa behandlad på jobbet så kan du be ditt fackförbund ta upp frågan i arbetsdomstolen. De domer bara i fall mellan ditt fackförbund och din arbetsgivares fackförbund.
Källa: itskolan.lo.se

6

0   0

Arbetsdomstolen


De gånger s k tvisteförhandlingar (se tvisteförhandling) inte kan lösas förhandlingsvägen kan en fråga tas upp i AD som högsta instans. De beslut som AD kommer fram till kan inte överklagas. [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

7

0   0

Arbetsdomstolen


(AD) - specialdomstol dit arbetsgivare och fackförbund kan vända sig vid tvister i arbetsrättsfrågor
Källa: saco.se

8

0   0

Arbetsdomstolen


I arbetsdomstolen avgörs tvister mellan arbetsgivare och facket.
Källa: ung.lo.se

9

0   0

Arbetsdomstolen


Ordklass substantiv ● specialdomstol för arbetstvister
Källa: ordbok.mkforlag.com

10

0   0

Arbetsdomstolen


Specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa typer av arbetstvister kan dras [..]
Källa: dokumera.se

Lägg till betydelsen av Arbetsdomstolen
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Arbetsbeting Arbetsgivaransvar >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse