Betyder Arbetsledningsrätt
Vad betyder Arbetsledningsrätt? Här finner du 4 definitioner av Arbetsledningsrätt. Du kan även lägga till betydelsen av Arbetsledningsrätt själv

1

0   0

Arbetsledningsrätt


Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Källa: svensktnaringsliv.se

2

0   0

Arbetsledningsrätt


 Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren bestämmer allt som inte lag eller avtal reglerar.
Källa: arbetetsmarknad.se

3

0   0

Arbetsledningsrätt


grunden är att arbetsgivaren har ensidig rätt att bestämma hur arbetet ska organiseras och utföras på en arbetsplats. LAS begränsar i viss mån den rätten, men det är fortfarande en huvudprincip.
Källa: saco.se

4

0   0

Arbetsledningsrätt


Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Källa: svenskhandel.se

Lägg till betydelsen av Arbetsledningsrätt
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Tonkilometer Avtalsdelegation >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse