Betyder Avtalsturlista
Vad betyder Avtalsturlista? Här finner du 7 definitioner av Avtalsturlista. Du kan även lägga till betydelsen av Avtalsturlista själv

1

0   0

Avtalsturlista


En kollektivavtalad turordningslista med avsteg från lagen om anställningsskydd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Källa: mi.se

2

0   0

Avtalsturlista


Arbetsgivare och fack kan lokalt förhandla fram en turordningslista som inom vissa ramar gör avsteg från LAS vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Källa: svensktnaringsliv.se

3

0   0

Avtalsturlista


I LAS 2 §, 3:e stycket står det vilka av paragraferna som det får överenskommas om avsteg från genom kollektivavtal. Ett av de undantagen handlar om LAS 22 §, som tar sikte på turordningen vid [..]
Källa: denfulahunden.wordpress.com

4

0   0

Avtalsturlista


 Arbetsgivare och fack kan lokalt förhandla fram en turordningslista som inom vissa ramar gör avsteg från las vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Källa: arbetetsmarknad.se

5

0   0

Avtalsturlista


arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan komma överens om en annan turordning för uppsägning vid arbetsbrist än den som följer av LAS Se även turordningslista och turordningsregler.
Källa: saco.se

6

0   0

Avtalsturlista


Överenskommelse mellan arbetsgivaren och facket om att frångå principen om sist in – först ut.
Källa: finansforbundet.se

7

0   0

Avtalsturlista


Arbetsgivare och fack kan lokalt förhandla fram en turordningslista som inom vissa ramar gör avsteg från LAS vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Källa: svenskhandel.se

Lägg till betydelsen av Avtalsturlista
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Avtalsperiod Balkongtillägg >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse