Betyder Biobank
Vad betyder Biobank? Här finner du 4 definitioner av Biobank. Du kan även lägga till betydelsen av Biobank själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biobank


En samling blod- eller vävnadsprover, från vilka man kan göra DNA-analyser. De har oftast samlats ihop inom sjukvården och proverna kan därför kopplas ihop med annan information om givarnas hälsotillstånd. Storskaliga analyser av sådana banker kan användas för att hitta gener inblandade i olika sjukdomar. 
Källa: genteknik.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biobank


Biobank är en organiserad samling prover som tas emot, samlas in, förvaras, registreras, analyseras och på annat sätt förfogas över i avsikt att bevaras för vetenskapliga studier eller för behandling [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biobank


En samling blod- eller vävnadsprover, från vilka man kan göra DNA-analyser. De har oftast samlats ihop inom sjukvården och proverna kan därför kopplas ihop med annan information om givarnas hälsotillstånd. Storskaliga analyser av sådana banker kan användas för att hitta gener inblandade i olika sjukdomar.
Källa: nvb10.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biobank


En biobank är en samling av biologiskt material som till exempel blod- och vävnadsprover. De har oftast samlats in i sjukvården och proverna kan kopplas ihop med annan information om givarnas hälsotillstånd. Storskaliga analyser av sådana banker kan användas för att hitta till exempel gener inblandade i olika sjukdomar.
Källa: genteknik.nu (offline)

<< Baspar Bt-gröda >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse