Betyder Blädning
Vad betyder Blädning? Här finner du 3 definitioner av Blädning. Du kan även lägga till betydelsen av Blädning själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Blädning


Avverkning med syfte att gallra i en fullskiktad skog utan att dess struktur ändras.
Källa: skogsstyrelsen.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Blädning


avverkning med syfte att gallra i en fullskiktad skog utan att förändra skogens struktur. Man tar ut träd i olika höjdklasser och dimensioner med ett relativt litet volymuttag.
Källa: norrskog.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Blädning


En skogsbruksmetod där man avverkar enstaka utvuxna träd eller trädgrupper. Motsatsen är trakthyggesbruk, där man avverkar samtliga träd i ett område.
Källa: arkivcentrumnord.se (offline)

<< Biotopskydd Bonitet >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse