Betyder Bonitet
Vad betyder Bonitet? Här finner du 9 definitioner av Bonitet. Du kan även lägga till betydelsen av Bonitet själv

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år.
Källa: skogsstyrelsen.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


Bonitet, skogsmarks bördighet, eller markens naturliga virkesproducerande förmåga. Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Boniteten uttrycks i [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


marken naturgivna produktionsförmåga uttryckt som m3sk* (skogskubikmeter) per hektar och år.
Källa: norrskog.se (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


Ordklass substantiv ● godhetsgrad, värde
Källa: ordbok.mkforlag.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


Skogsmarkens bördighet eller virkesproducerande förmåga. Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Boniteten uttrycks i skogskubikmeter per hektar och år. En bördig mark har hög bonitet.
Källa: mellanskog.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


Ett begrepp som beskriver markens bördighet och förmåga att producera virke. Boniteten beror på jordens karaktär och djup, markvatten, höjdläge över havet och på vilken breddgrad marken ligger (norrlandsskog har i regel lägre bonitet än skog i södra Sverige).
Källa: arkivcentrumnord.se (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


En ståndorts naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk/ha och år.
Källa: skogsfast.se (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Bonitet


Site productivity
Källa: boardy.se

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Bonitet


Är ett mått på markens produktionsförmåga, uttryckt i m3sk/ha och år. Denna påverkas bland annat av geografiskt läge, klimat, jordmån, fuktighetsförhållande och trädslag.
Källa: jarltimber.se (offline)

<< Blädning Brösthöjd >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse