Betyder Bps
Vad betyder Bps? Här finner du 11 definitioner av Bps. Du kan även lägga till betydelsen av Bps själv

1

1   0

Bps


Bits Per Second är enheten som används för att uppskatta efter hastighet, antalet informationsenheter överförde per sekund.
Källa: basicsafe.com

2

1   0

Bps


Enhet för överföringshastighet (bitar per sekund).
Källa: 109.169.77.151

3

0   0

Bps


Bit per sekund, bit/s, bps, enhet för överföringshastighet. Ibland, men inte alltid, liktydigt med baud, som är enheten för symbolhastighet. För digital överföring av tal, i till exempel AXE-s [..]
Källa: sv.wikipedia.org

4

0   0

Bps


Bit per sekund, bit/s, bps, enhet för överföringshastighet. Ibland, men inte alltid, liktydigt med baud, som är enheten för symbolhastighet. För digital överföring av tal, i till exempel AXE-s [..]
Källa: sv.wikipedia.org

5

0   0

Bps


betyder bitar per sekund. Det är ett mått på överföringshastigheten i till exempel ett modem. Kbps står för kilobits per sekund (1000 bitar). Mbps står för Megabits per sekund (1 000 000 bita [..]
Källa: passagen.se

6

0   0

Bps


Beats Per Second. Används för att ange takten i mycket, mycket snabb musik. Ex: "28800 bps är en tillräckligt hög hastighet".
Källa: skrattportalen.se

7

0   0

Bps


Se bit per sekund!
Källa: infopress.se

8

0   0

Bps


British Plane Spirit vilket är den "Råwhisky" som läggs på faten efter destillering. Enligt lag måste destillatet (bps) lagras på fat i minst tre år innan det får kallas whis [..]
Källa: singelmaltwhisky.se

9

0   0

Bps


British Plane Sprits vilket är den "Råwhisky" som läggs på faten efter destillering. Enligt lagen kan måste destillatet (bps) lagras på fat i minst tre år innan det får kallas whisky [..]
Källa: happydramming.dinstudio.se

10

0   0

Bps


British Plane Spirit vilket är den ”Råwhisky” som läggs på faten efter destillering. Enligt lag måste destillatet (bps) lagras på fat i minst tre år innan det får kallas whisky. Kallas ibl [..]
Källa: battrehockey.wordpress.com

11

0   0

Bps


Bps är en måttenhet för bandbredd, först och främst modemhastighet. Ett 56 kbps-modem överför ca 56 000 bitar per sekund.
Källa: pctidningen.se

Lägg till betydelsen av Bps
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Bit per sekund Ale härad >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse