Betyder Fångeshandling
Vad betyder Fångeshandling? Här finner du 8 definitioner av Fångeshandling. Du kan även lägga till betydelsen av Fångeshandling själv

1

3   0

Fångeshandling


NY JAN - 12 En fångeshandling var ett skriftligt bevis på att någon hade rätt till en gård, tomt eller till ett hus. Exempel på olika fångeshandlingar är köpebrev, bytesavtal, gåvobre [..]
Källa: domboksforskning.se

2

1   0

Fångeshandling


Ordklass substantiv ● skriftlig handling som visar hur man förvärvat äganderätten till något, till exempel köpebrev eller gåvobrev Bruklighet juridik
Källa: ordbok.mkforlag.com

3

1   0

Fångeshandling


Det dokument som grundar äganderätten till ett visst fång.
Källa: alltomjuridik.se

4

0   0

Fångeshandling


Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).
Källa: fastighetsplatsen.se

5

0   1

Fångeshandling


Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).
Källa: lantmateriet.se

6

0   1

Fångeshandling


Åtkomsthandlingar kallas inom juridiken i allmänhet de skriftliga handlingar, som utgör bevis på en viss, någon person tillkommande rättighet, i inskränkt mening de handlingar, som styrka en persons ä [..]
Källa: sv.wikipedia.org

7

2   3

Fångeshandling


Kort sagt: En skriftlig handling som styrker en persons äganderätt (fång) till viss egendom.
De flesta associerar ordet med ett köpebrev vilket styrker äganderätten för den nya ägaren vid förvärv av fast egendom. Fångeshandlingar finns även i andra sammanhang såsom ett testamente vilket styrker arvtagarnas respektive äganderätt till viss egendom eller ett gåvobrev, pantbrev etc.

Dessa finns då somliga anser sig ha rätt till en bit av allas jord genom en text på en bit papper. Det råder delade meningar om huruvida någon egentligen kan besitta äganderätt över jord.
Fastighetsjurist - 19 mars 2016

8

0   1

Fångeshandling


Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).
Källa: dinfastighet.com

Lägg till betydelsen av Fångeshandling
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Flervägsfel Förrättningslantmätare >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse