Betyder Generationsfond
Vad betyder Generationsfond? Här finner du 6 definitioner av Generationsfond. Du kan även lägga till betydelsen av Generationsfond själv

1

0   0

Generationsfond


Blandfond som har en placeringsinriktning och risknivå som är tänkt att passa för en viss ålderskategori av sparare. Generationsfonder ändrar efter hand placeringsinriktning i takt med att andelsägarna närmar sig pensionsåldern genom att successivt minska aktieandelen och därmed även risken.
Källa: maxm.se

2

0   0

Generationsfond


En generationsfond förvaltas så att en mycket stor del av pensionskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till din pension. Stegvis flyttas sedan pensionskapitalet till räntebärande [..]
Källa: alecta.se

3

0   0

Generationsfond


En generationsfond förvaltas så att en mycket stor del av pensionskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till din pension. Stegvis flyttas sedan pensionskapitalet till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer.
Källa: valcentralen.se

4

0   0

Generationsfond


En generationsfond förvaltas så att en mycket stor del av pensionskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till din pension. Stegvis flyttas sedan pensionskapitalet till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer.
Källa: secure.pensionsmyndigheten.se

5

0   0

Generationsfond


En generationsfond förvaltas så att en mycket stor del av pensionskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till din pension. Stegvis flyttas sedan pensionskapitalet till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer.  
Källa: ap7new.episerverhosting.com

6

0   0

Generationsfond


En generationsfond förvaltas så att en mycket stor del av pensionskapitalet är placerat i aktier för dig som har långt kvar till din pension. Stegvis flyttas sedan pensionskapitalet till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer.
Källa: collectum.se

Lägg till betydelsen av Generationsfond
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Garantitillägg Generellt förmånstagarförordnande >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse