Betyder Konstituering
Vad betyder Konstituering? Här finner du 6 definitioner av Konstituering. Du kan även lägga till betydelsen av Konstituering själv

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstituering


När en styrelse fördelar de olika uppdragen inom sig.
Källa: itskolan.lo.se (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstituering


När en styrelse fördelar de olika uppdragen inom sig.
Källa: fysioterapeuterna.se (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstituering


Efter ett årsmöte kan en nyvald styrelse hålla ett konstituerande möte där de olika uppgifterna fördelas mellan ledamöterna.
Källa: krik.se

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstituering


När en styrelse lägger grunden för sina arbetsformer och fördelar olika uppdrag inom sig.
Källa: dokumera.se

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstituering


Direkt efter årsmötet håller styrelsen konstituerande sammanträde då uppgifter som vice ordförande, sekreterare och kassör fördelas.
Källa: attention-riks.se (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Konstituering


Fördelning av olika uppdrag inom en styrelse. Ordförande väljs på årsmötet medan övriga poster (vice ordf, sekreterare, kassör) fördelas inom styrelsen.
Källa: motesmetoder.se

<< Komptid Kontaktombud >>

Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse