Betyder Meddelarskydd
Vad betyder Meddelarskydd? Här finner du 6 definitioner av Meddelarskydd. Du kan även lägga till betydelsen av Meddelarskydd själv

1

4   0

Meddelarskydd


Frihet som innebär att man kan ge tidningar och andra massmedier upplysningar utan att ens identitet ska bli röjd för någon annan.
Källa: lartecken.se

2

0   1

Meddelarskydd


Meddelarfrihet (1949:105) är en svensk juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst till bland annat media och författare. Meddelarfrihete [..]
Källa: sv.wikipedia.org

3

0   1

Meddelarskydd


Skydd enligt Tryckfrihetsförordningen för personer som lämnar uppgifter för publicering i tidningar och författare till tryckta skrifter. Varken enskilda personer eller (i regel) myndigheter får [..]
Källa: dokumera.se

4

0   1

Meddelarskydd


Detsamma som anonymitetsskydd, dvs. ett skydd enligt Tryckfrihetsförordningen för personer som lämnar uppgifter för publicering i tidningar och författare till tryckta skrifter. Varken enskilda personer eller (i regel) myndigheter får forska efter personens namn. Det är straffbart att lämna ut namnet, om personen vill eller kan antas vilja [..]
Källa: aklagare.se

5

0   1

Meddelarskydd


Den svenska grundlagen ger alla medborgare rätt att fritt lämna upplysningar till media. Det så kallade meddelarskyddet hänger tätt samman med vår yttrande- och informationsfrihet. Att uppgiftslämnare ska vara skyddade från att bli angripna av staten när de lämnar uppgifter till media är för oss en självklarhet. Men det finns skäl att [..]
Källa: fredlos.se

6

0   1

Meddelarskydd


Detsamma som anonymitetsskydd, dvs. ett skydd enligt Tryckfrihetsförordningen för personer som lämnar uppgifter för publicering i tidningar och författare till tryckta skrifter. Varken enskilda p [..]
Källa: alltomjuridik.se

Lägg till betydelsen av Meddelarskydd
Antal ord
Namn:
E-post (*Valfritt)

<< Massmedia Medialisering >>
Betydelse-definition.com är en ordbok skriven av besökare som dig och mig.
Hjälp till och lägg till ord. Alla ord är välkomna!

Lägg till betydelse